Glomeris tetrasticha - svinule čtyřpásá

1. 8. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Glomeris tetrasticha (Brandt, 1833) – svinule čtyřpásá

Čeleď: Glomeridae – svinulovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 7–10 mm. Tělo je článkované, celkem má 12 článků. Články jsou leskle tmavohnědé až černé se čtyřmi řadami oranžových teček. Mnohonožky řádu Glomerida mají krátké široké tělo a jsou schopny se stočit do kuličky, připomínají tak vzdáleně svinky (stejnonožce z rodu Armadillidium). Všechny svinule tohoto rodu jsou pigmentované a mají vyvinuté oči. Na hlavě má jeden pár článkovaných tykadel. 

 

Možná záměna: S ostatními svinulemi rodu Glomeris. Dobrým určovacím znakem jsou čtyři řady nepříliš kontrastních teček.  

 

Rozšíření: Evropa - východní a střední Evropa až po Německo a Švýcarsko.

 

V ČR hojný druh, na vhodných místech po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tuto svinuli najdeme v listnatých, smíšených a lužních lesích, ale i v zahradách a parcích. Obývá vlhkou hrabanku, žije pod dřevem, pod kůrou a kameny. Je to noční živočich, který se živí různými organickými zbytky, zpravidla rostlinného původu. V nebezpečí se dovede svinout do pevné kuličky.

 

 

Literatura:


Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, 2. – NČSAV, Praha.