Glomeris hexasticha - svinule šestipásá

22. 9. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Glomeris hexasticha Brandt, 1833 – svinule šestipásá

Čeleď: Glomeridae – svinulovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 12–18 mm, patří mezi naše největší svinule. Tělo je oválně klenuté, matné, složené z dvanácti článků. Zbarvení je tmavohnědé, obvykle s šesti řadami žlutooranžových trojúhelníkovitých skvrn a sedmou světlou linkou uprostřed. Ukončení telsonu je tupé a mírně prohnuté dovnitř. Je schopna volvace (svinutí).

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Glomeris, zvláště se svinulí pásovanou (G. connexa) a menší svinulí čtyřpásou (G. tetrasticha). Obě tyto svinule mají však jen čtyři řady skvrn a jsou celkově tmavější.

 

Rozšíření: Evropský druh – východní a střední Evropa.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, od nížin do hor. Jedná se o náš nejhojnější druh svinule.

 

Biologie a ekologie: Svinule šestipásá žije na různých typech převážně nelesních biotopů. Najdeme ji na loukách, stepích, zahradách, parcích, ale i ve světlých lesích, lesních mýtinách apod. Častá je i v kulturní krajinně a na druhotných biotopech, např. v lomech. Žije v listovém opadu, ve stařině, pod kameny a kusy dřeva.

 


Literatura:


Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.


Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, 2. – NČSAV, Praha.