Globularia bisnagarica - koulenka prodloužená

8. 9. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Globularia bisnagarica L. - koulenka prodloužená

Syn.: Globularia aphylanthes Crantz; Globularia punctata Lapeyr.; Globularia elongata Hegetschw.; Globularia willkomii Nyman

Čeleď: Globulariaceae - koulenkovité

Status: C2, §3

 

Popis: Habituelně nezaměnitelná rostlina české flóry. Vytrvalá bylina s přímým hustě olistěným stonkem do 40 cm výšky, přízemní listy celokrajné, lžícovité, rostoucí v růžici. Květenství je jediný strboul, s drobnými nejčastěji modrými květy. Po odkvětu se rostlina výrazně protáhne do výšky.

 

Rozšíření: Evropský druh s přesahem do středního Povolží a na severní úpatí hor Kavkazu. Setkáme se s ním na Balkáně, v Alpách od Slovinska po Švýcarsko, v Pyrenejích, ve střední Evropě.

 

V České republice je tento druh vázán převážně na oblast termofytika a panonika, vyskytuje se ve dvou oddělených arelách - na jižní Moravě (Pálava, Milovicko-valtická pahorkatina) a v Českém středohoří s přesahem do Pojizeří.

 

Ekologie: Druh vázaný na suché, výslunné, travnaté nebo kamenité stráně, na bazických substrátech, kterými jsou vápence, opuky, spraše. Výrazný xerotermní druh.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od dubna do června.

 

Ohrožení a ochrana: Koulenka prodloužená má v České republice poměrně vitální a bohaté populace často čítající několik set jedinců na lokalitách. Jedná se o druh zákonem chráněný, vedený jako ohrožený, v Černém a červeném seznamu jako silně ohrožený. Řada lokalit je chráněna územně, např. v rámci CHKO Pálava, NPP Bílé stráně aj.

 

Význam: Velmi dekorativní rostlina, občas pěstovaná, na zahrádkách se můžeme též setkat se skalničkou koulenkou srdčitou (Globularia cordifolia L.).