Glechoma hederacea - popenec obecný

14. 5. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Glechoma hederacea L. – popenec obecný (břečťanovitý)
Syn.: Calamintha hederacea (L.) Scop., Chamaecissos hederaceus (L.) Nieuwl. & Lunell, Chamaeclema hederacea (L.) Moench, Glechonion hederaceum (L.) St.-Lag., Nepeta glechoma Benth., Nepeta hederacea (L.) Trevis.
Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé, 15-20 cm vysoké byliny s vystoupavými až plazivými, v uzlinách často kořenujícími lysými nebo roztroušeně chlupatými lodyhami. Listy jsou ledvinité, srdčité až okrouhle srdčité, na konci tupé, na okraji vroubkované, lysé nebo roztroušeně chlupaté, na rubu s nápadně vyniklou žilnatinou. Listeny jsou podobné listům, listence jsou drobné, čárkovité. Květy, uspořádané v chudých lichopřeslenech, jsou fialové či modrofialové, vzácně také bílé či růžové, dvoupyské. Horní pysk je okrouhlý, celokrajný nebo mělce vykrojený, spodní pysk je trojlaločný. Kalich je trubkovitý, krátce chlupatý, s kališními cípy nestejně dlouhými. Kališní cípy jsou trojúhelníkovité, na konci krátce osinkaté, horní nápadně kratší než spodní. Plodem jsou tvrdky.

Možná záměna:
Od podobného popence chlupatého (Glechoma hirsuta) se liší lysými až roztroušeně chlupatými lodyhami, širšími kališními cípy či menšími květy.

Rozšíření: Široce rozšířený, eurasijský druh, který roste od západní Evropy po okolí jezera Bajkal na střední Sibiři. Zavlečen byl do Severní Ameriky.

V ČR se vyskytuje hojně od nížin do podhůří, vzácněji také v horském stupni.

Ekologie: Nitrofilní a vlhkomilný druh, který roste v podrostu lužních lesů, na pasekách, ve vlhčích křovinách, na zamokřených, často i zaplavovaných loukách, na vlhkých okrajích polí a cest, v městských trávnících či na štěrkových náplavech. Je diagnostickým druhem společenstev lužních lesů a olšin svazu Alnion incanae či štěrkových náplavů svazu Salicion eleagni. Velmi často se vyskytuje také ve společenstvech aluviálních luk svazu Deschampsion cespitosae.

Hemikryptofyt, který kvete od března do června.

Význam:
Aromatická bylina, která se především v minulosti používala jako koření do polévek, salátů či nádivek. Nať se sbírá jako léčivka.

Taxonomická poznámka: Jedná se o morfologicky značně variabilní druh. V populacích popence obecného se vyskytují jak oboupohlavní, tak i jednopohlavní samičí jedinci. Rostliny různého pohlaví se mezi sebou liší v míře odění či tvaru listů.

 Literatura:

Hutchings M. J. & Price E. A. C. (1999): Biological Flora of the British Isles: Glechoma hederacea L. (Nepeta glechoma Benth., N. hederacea (L.) Trev.). – Journal of Ecology 87: 347–364.

Chrtek J. jun. (2000): Glechoma L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 634–636.