Glaucium flavum – rohatec žlutý

30. 11. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Glaucium flavum Crantz – rohatec žlutý

Syn.: Glaucium luteum Scop., Chelidonium glaucium L.

Čeleď: Papaveraceae – makovité

Status: zavlečený druh

 

Popis: Dvouleté až vytrvalé, 30 až 100 cm vysoké byliny s přímými, větvenými, roztroušeně chlupatými lodyhami. Přízemní listy jsou až 30 cm dlouhé, lyrovitě peřenosečné, šedavě chlupaté. Spodní lodyžní listy jsou podobné přízemním, svrchní jsou vejčité, na okraji mělce laločnaté, na bázi objímavé. Květy jsou až 8 cm velké, žluté nebo vzácně oranžové či červené. Tobolky jsou až 30 cm dlouhé, úzce válcovité, pod vrcholem mírně zahnuté, lysé, na povrchu bradavičnaté.

 

Možná záměna: Vzácně se u nás vyskytuje ještě rohatec růžkatý (Glaucium corniculatum), který má horní lodyžní listy poloobjímavé, oranžové až červené korunní lístky a hustě chlupaté tobolky.

 

Rozšíření: Mediteránní druh, který je rozšířen od pobřeží Černého moře a podhůří Kavkazu po atlantské pobřeží Francie a Velké Británie. Populace ve střední a severní Evropě jsou druhotného charakteru, stejně jako výskyt tohoto druhu v Severní Americe.

 

Doklady o výskytu rohatce žlutého z území ČR pocházejí především z konce 19. a první poloviny 20. století. V současné době se pravděpodobně na našem území nevyskytuje. Jako přechodně zplanělý byl nalezen na několika lokalitách na jižní a jihovýchodní Moravě, především v širším okolí Brna.

 

Ekologie: V primárním areálu roste na písčitých na dunách a řídkých trávnících na pobřeží moře. Ve střední Evropě roste obvykle na ruderálních plochách, na skládkách zeminy či na kompostech poblíž lidských sídel.

 

Hemikryptofyt, který kvete od června do srpna.

 

Význam: Občasně pěstovaný dekorativní druh. Rohatec obsahuje alkaloid glaucin, který je využíván jako antiastmatikum. Při vyšších koncentracích však může negativně působit na nervovou soustavu a způsobovat např. lehké halucinace.

 

 


Literatura:

Kubát K. (1988): Chelidonium L. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha, 493–494.