Geranium sylvaticum - kakost lesní

27. 8. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Geranium sylvaticum L. - kakost lesní  

Syn.: Geranium alpestre Schur  

Čeleď: Geraniaceae - kakostovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, 30-80 cm vysoké byliny s poměrně tlustým oddenkem a odstále žláznatě chlupatými lodyhami. Přízemní listy jsou dlanitě dělené do 5 až 7 úkrojků, oboustranně chlupaté nebo na líci téměř lysé, dlouze řapíkaté, s řapíky odstále chlupatými. Střední a svrchní lodyžní listy jsou podobné spodním (jen nejsvrchnější dělené do 3 úkrojků), s krátkými řapíky až téměř přisedlé. Palisty jsou úzce trojúhelníkovité, hnědavé. Květy, vyrůstající v dvoukvětých vidlanech, jsou oboupohlavné, červenofialové až růžové, velmi vzácně až bílé. Korunní lístky jsou obvejčité, na bázi světlejší než na okraji. Plody jsou zobanité, pukavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s kakostem bahenním (Geranium palustre) a kakostem lučním (Geranium pratense). Od těchto druhů se kakost lesní odlišuje zejména hustším květenstvím, hustým, odstálým a obvykle žláznatým oděním a červenofialovými květy s bělavou bází.

 

Rozšíření: Druh se vyskytuje v Evropě a západní Asii. Souvislý areál se rozpíná od Islandu, Skandinávie, Skotska, střední Evropy, východních Alp a Apenin na západě, po západní a střední Sibiř na východě. Izolované arely leží na Kavkaze, ve Francouzském středohoří, v Anglii, Irsku a na Pyrenejském poloostrově.

 

V ČR se vyskytuje poměrně hojně zejména v pohořích na severu republiky, od Krušných hor po Nízký Jeseník, dále také v Beskydech, Javornících, Českém středohoří a v Doupovských a Železných horách. Optimum druhu leží především v nižších a středních horských polohách, ale vystupuje i nad horní hranici lesa a podél řek bývá zplavován do výrazně nižších poloh. Několik izolovaných arel se nachází v jihozápadním okolí Prahy, na Šumavě a jejím podhůří či v Podyjí a naopak zcela chybí na Českomoravské vrchovině, v Brdech či Českém lese.

 

Ekologie: Kakost lesní je vlhkomilným, stínomilnějším a poměrně konkurenčně zdatným druhem, který roste na horských loukách, ve vysokostébelných horských nivách, v karech, v horských křovinách a vzácněji také v údolních lužních lesích a olšinách. Je diagnostickým druhem společenstev horských trojštětových luk svazu Trisetion flavescentis a lemových společenstev vyšších poloh svazu Trifolion medii.


Ve vyšších polohách se kromě rostlin s normálními oboupohlavnými květy roztroušeně vyskytují také rostliny s drobnými korunními lístky a zakrnělými tyčinkami.

 

Hemikryptofyt, který kvete od června do července.