Geophilus flavus - zemivka dlouhorohá

4. 1. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Geophilus flavus (De Geer, 1778) - zemivka dlouhorohá

Třída: Chilopoda - stonožky

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 40 - 60 mm. Tělo je tenké a výrazně dlouhé, zbarveno je světle žlutě až bělavě. Hlava je malá, oranžovo hnědě zbarvená. Na hlavě je pár poměrně dlouhých článkovaných tykadel. Kusadla nejsou opatřena zoubky, bazální část čelisti druhého páru je srostlá. Tělní články téměř stejně velké. Nohy jsou zbarvené stejně jako tělo. Vlečné nohy jsou krátké a článkované.

 

Možná záměna: Záměna možná s ostatními zemivkami rodu Geophilus, který je na první pohled velmi podobný. Určení jen za pomocí klíče. V ČR se vyskytuje 10 druhů zemivek rodu Geophilus.

 

Rozšíření: Evropa.

 

V ČR hojný druh, po celém území. Jeden z našich nejhojnějších druhů zemivek.

 

Biologie a ekologie: Zemivka dlouhorohá obývá různé biotopy s dostatkem úkrytů a určitou vlhkostí. Najdeme ji v různých typech lesů, ale i v okolí lidských sídel, zahradách apod. Žije skrytým způsobem života v půdě, pod kameny nebo dřevem. Živí se různými drobnými živočichy a různými organickými zbytky živočišného původu. Pohybuje se velice hbitě a při vyrušení se snaží rychle ukrýt.

 

 geophilus_flavus1 geophilus_flavus2 geophilus_flavus3 

 

 

Literatura:


Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci , 87 pp.

 

 

Neckářová M. (2009): Stonožky řádu Lithobiomorpha České republiky, Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, 95 pp.