Galium wirtgenii - svízel Wirtgenův

5. 12. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Galium wirtgenii F. W. Schultz - svízel Wirtgenův

Syn.: Galium verum subsp. wirtgenii (F. W. Schultz) Oborny, Galium verum var. praecox K. H. Lang, Galium praecox (K. H. Lang) Kerner, Galium verum subsp. praecox (K. H. Lang) Petrak  

Čeleď: Rubiaceae - mořenovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá, 30-80 cm vysoká bylina trsnatého vzrůstu s bohatým kořenovým systémem a přímými, nevětvenými, čtyřhrannými, tuhými, červenavě naběhlými lodyhami. Listy jsou čárkovité až velmi úzce obkopinaté, na konci zašpičatělé, na okraji na bázi podvinuté, krátce pýřité, matné, uspořádané do šesti až devíti četných přeslenů. Květenství jsou poměrně chudá, koncová, úzce válcovitá. Květy jsou jasně žluté, nevonné, koruna kolovitá, čtyřčetná. Plodem je tmavě hnědá dvounažka, která se za zralosti rozpadá na dvě ledvinovitá merikarpia.

 

Možná záměna: Od velmi podobného svízele syřišťového (Galium verum) se liší zejména prostředními lodyžními články alespoň 1,5x delšími než listy, nevonnými květy, nevětvenou nebo velmi vzácně větvenou lodyhou či chudým květenstvím.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým areálem rozšíření a těžištěm výskytu ve střední Evropě. Areál na sever zasahuje do Dánska, jižního Švédska a Estonska, na východ po západní Ukrajinu, Rumunsko a Bulharsko, na jih po Balkánský poloostrov a severní Itálii a na západ po Francii.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech (termofytikum, mezofytikum). Do hor nevystupuje. Hojněji se vyskytuje jen v úvalech větších řek a oblastech s výskytem slatin, jako je střední Polabí, Poohří, dolní Poorličí, střední a dolní Pomoraví a úvaly Dyje a Svratky.

 

Ekologie: Svízel Wirtgenův roste na vlhkých, často nivních loukách a na slatinách. Vyhovuje mu minerálně bohaté podloží s mírně zásaditou či neutrální reakcí. Poměrně dobře zvládá velké kolísání podzemní vody.

 

Hemikryptofyt, který kvete v květnu a červnu, přibližně o měsíc dříve než svízel syřišťový.

 

Taxonomická poznámka: Tento taxon je někdy, zejména v západní literatuře považován pouze za poddruh svízele syřišťového.

 

 

 

Literatura:

 

Štěpánková J. & Kaplan Z. (2000): Galium L. – svízel. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 122–156, Academia, Praha.