Fumaria officinalis subsp. officinalis - zemědým lékařský pravý

18. 4. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Fumaria officinalis subsp. officinalis – zemědým lékařský pravý
Syn.: Fumaria tenuiflora (Fr.) Fr., Fumaria sturmii Opiz, Fumaria officinalis subsp. eu-officinalis Dostál
Čeleď: Papaveraceae – makovité (dříve Fumariaceae – zemědýmovité)
Status: běžný druh

Popis: Jednoleté, lysé, sivozelené byliny s přímou až vystoupavou, 10–30 cm vysokou, větvenou lodyhou. Listy jsou v obrysu trojúhelníkovitě vejčité, 2× zpeřené, s jednotlivými lístky dlanitě až zpeřeně dělenými. Květy, vyrůstající v bohatých (20–50 květů), hustých hroznech, příčně monosymetrické, 7–9 mm dlouhé. Kališní lístky jsou širší než květní stopka, vejčitě kopinaté, na okraji nepravidelně zubaté. Korunní lístky jsou obvykle purpurově až červenorůžové. Plodem jsou ledvinitě kulovité, o něco širší než dlouhé, na vrcholu obvykle mírně vmáčknuté tobolky.

Možná záměna: Od podobného druhu, zemědýmu zobánkatého (Fumaria rostellata), se z. lékařský liší ledvinitě kulovitými plody, které jsou na vrcholu mírně vmáčknuté, kališními lístky obvykle užšími než koruna a korunními lístky bez špičky na vrcholu. Od našich dalších dvou druhů zemědýmů, z. Vailantova (Fumaria vaillantii) a z. Schleicherova (Fumaria schleicheri), se z. lékařský liší výrazně širšími kališními lístky a tmavšími květy.

Rozšíření:
Celá Evropa a západní Sibiř. Vyskytuje se také na Madeiře a Kanárských poloostrovech. Zavlečen byl v podstatě na všechny kontinenty, např. do Severní a Jižní Ameriky, do východní Asie, do Austrálie a na Nový Zéland.

V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin do podhůří, pravděpodobně o něco vzácněji než subsp. wirtgenii (viz Taxonomická poznámka).

Ekologie: Plevel polních kultur, zahrad a sadů. Dále roste na úhorech, rumištích a vzácněji také v ruderalizovaných křovinách. Vyskytuje se převážně v plevelové vegetaci svazů Caucalidion (diagnostický druh bazifilní plevelové vegetace as. Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis) a Veronico-Euphorbion.

Terofyt, který kvete od dubna do září, s optimem v jarních měsících.

Význam:
Polní a zahradní plevel. Nať se využívá v lidovém léčitelství na tišení migrén, jako obklad na vyrážky nebo na snížení krevního tlaku. Ve větším množství je však toxický. Nať se také v minulosti, především ve Středozemí, používala k barvení vlny.

Taxonomická poznámka: Zemědým lékařský je morfologicky i cytologicky velmi variabilní druh. Krajní typy variability se v současné době rozlišují jako samostatné poddruhy – z. lékařský pravý (subsp. officinalis), z. lékařský Wirtgenův (subsp. wirtgenii) a subsp. cilicica. První dva jmenované se vyskytují ve střední Evropě (včetně ČR), poslední poddruh je svým výskytem omezen jen na východní Středozemí.

 

 

Literatura:

Goetz P., Ghedira K. & Le Jeune R. (2009): Fumaria officinalis L. (Fumariaceae). – Phytothérapie 7: 221–22.

Mitich L. W. (1997): Fumitory (Fumaria officinalis L.). – Weed Technology 11: 843–845.

Smejkal M. (1997): Fumaria L. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1 (2. vydání), Academia, Praha, 501–508.