Fritillaria meleagris - řebčík kostkovaný

1. 2. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Fritillaria meleagris L. – řebčík kostkovaný
Syn.: Lilium meleagris (L.) E. H. L. Krause
Čeleď: Liliaceae – liliovité
Status: nepůvodní druh

Popis:
Vytrvalé byliny s kulovitou, nepříjemně páchnoucí cibulí a přímou, řídce střídavě olistěnou lodyhou. Listy jsou čárkovité, žlábkovitě svinuté, šedozelené. Květy, vyrůstající často samostatně nebo po 3, jsou zvonkovité, převislé, vínově červené až tmavě fialové, s hnědými, šachovnicovitými skvrnami. Tobolky jsou kulovité, žluté nebo světle hnědé.

Rozšíření:
Řebčík kostkovaný se přirozeně vyskytuje v širším Středozemí, od Portugalska po Balkánský poloostrov. Areál se směrem na sever rozpadá na menší, izolované arely a své severní hranice dosahuje ve Velké Británii, severním Německu, Dánsku, Polsku, na Ukrajině a středním Rusku. Na Slovensku roste na Východoslovenské nížině či v okolí Zvolena.

V ČR není druh s největší pravděpodobností původní. Údaje o výskytu pocházejí z 1. poloviny 19. století z jižních a západních Čech (České Budějovice, Nové Hrady, Teplá), později zde druh nebyl nalezen. Další přechodné výskyty z 20. století jsou známy z okolí Vrchlabí či v Předšumaví.

Ekologie:
Druh střídavě vlhkých slatinných a mokřadních luk a společenstev vysokých ostřic, který roste na humózních, často zásaditých, na živiny bohatých půdách.

Geofyt kvetoucí v dubnu a květnu.

Význam: Okrasný a dekorativní geofyt, který bývá pěstován v různých barevných kultivarech.

 

 

Literatura:

Bělohlávková R. (2010): Fritillaria L. – In: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 422–424.

Vágenknecht V. & Maglocký Š. (1999): Fritillaria meleagris L. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, p. 158.