Ficaria verna subsp. bulbifera - orsej jarní hlíznatý

30. 3. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Ficaria verna subsp. bulbifera Á. Löwe et D. Löwe  orsej jarní hlíznatý

Syn.: Ficaria verna subsp. bulbilifera (Lambinon) Dostál, Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer Lambinon, Ficaria bulbifera (Marsden-Jones) Holub, Ranunculus ficaria var. bulbifera Marsden-Jones, Ranunculus ficaria subsp. bulbifer (Marsden-Jones) Law., Ficaria verna auct. bohem. non Huds.

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité  

Status: běžný druh  

 

Popis: Rostlina s poléhavými až plazivými lodyhami, dorůstající se 515 cm. Lodyhy jsou větvené a v uzlinách kořenující. Listy jsou srdčitě vejčité až ledvinité, na okrajích nepravidelně vroubkované, lysé a výrazně lesklé. Řapíky jsou dlouhé, lysé, blanitě pochvaté, v paždí skrývají pacibulky. Květy jsou žluté, lesklé, lysé. Korunní lístky jsou úzce vejčité až vejčitě kopinaté. Plodem je nažka, často však vůbec neuzraje a rostliny se rozmnožují pouze vegetativně pomocí pacibulek.

 

Možná záměna: S orsejem blatoucholistým (Ficaria calthifolia), ten lze odlišit podle přímých, v uzlinách nekořenujících lodyh, nepřítomnosti pacibulek a okrouhlých, na bázi srdčitých listů.

 

Rozšíření: Mírný pás Evropy. Nevyskytuje se pouze v nejjižnějších oblastech Mediteránu, na Islandu a v severní Skandinávii. Zavlečen byl na východní pobřeží Severní Ameriky. Celkové rozšíření zcela dořešeno vzhledem k nejasné nomenklatorice a taxonomii druhu Ficaria verna (viz. taxonomická poznámka).

 

Druh hojný po celém území České republiky, od nížin až do hor.

 

Ekologie: Orsej jarní hlíznatý roste ve vlhčích listnatých lesích všech typů, včetně lesů lužních a suťových, v křovinách a také na vlhčích loukách.

 

Hemikryptofyt. Kvete na jaře, od března do začátku května.

 

Taxonomická poznámka: Rostliny rostoucí v ČR byly dlouhou dobu pokládány za pravý orsej jarní (Ficaria verna subsp. verna), ten však roste pouze v západní Evropě. V anglické literatuře je orsej řazen do rodu pryskyřník (Ranunculus ficaria), a tak je velmi obtížné čerpat z této literatury údaje o rozšíření.

 

 

 

Literatura:

Křísa B. (1997): Ficaria Guett. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání, Academia, Praha, 456–458.