Faustina faustina - skalnice lepá

21. 4. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Faustina faustina (Rossmässler, 1835) – skalnice lepá
Kmen: Mollusca – měkkýši, Třída: Gastropoda – plži
Status: VU

 

Popis: Poměrně nápadný plž o šířce ulity 15-20 mm a výšce 8-11 mm. Ulita je oválně kulovitého tvaru, poměrně silnostěnná, mírně zploštělá. Žlutavě až žlutohnědě zbarvená ulita je jemně rýhovaná s výrazným leskem. Nápadný je tmavě hnědý pruh, který však někdy chybí. Ústí je výrazně šikmé. Noha je šedočerná.

 

Možná záměna: Na první pohled připomíná páskovky rodu Cepaea, které mají ulitu více kulovitou a rýhovanou.

 

Rozšíření: Karpatský druh.

 

V ČR nehojně zejména na Moravě, vzácněji zasahuje až na východ Čech.

 

Biologie a ekologie: Skalnice lepá obývá různé suťové lesy, skály, břehy potoků, sutě nebo okolí zřícenin. Dává přednost vápenitým podkladům, ale vyskytuje se i jinde. Na místech s nevápenitým podkladem má ulity výrazně tenkostěnné. Žije mezi kameny a tlejícím dřevem.

 

 

Literatura:

 

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.