Eupolybothrus tridentinus - stonožka tenkonohá

19. 2. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Eupolybothrus tridentinus (Fanzago, 1874) – stonožka tenkonohá

Třída: Chilopoda – stonožky; Čeleď: Lithobiidae

Status: VU

 

Popis: Délka těla 16-25 mm. Zbarvení nenápadné, žlutohnědé až hnědé. Hlava téměř kulovitá, stejně široká jako dlouhá s dlouhými tykadly. Tělo je dorzoventrálně zploštělé s poměrně dlouhými vlečnými nohami zakončené dvěma drápky. Stejně jako ostatní zástupci rodu Eupolybothrus má na 15. páru nohou nápadné póry ve více řadách.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s podobným druhem Eupolybothrus grossipes, tato stonožka má na 6. hřbetním článku hranatý výběžek, zatímco E. tridentinus ho má nevýrazný a zaoblený. Tento druh však není z našeho území doložen a jsou jen nepřesné údaje o výskytu na jihu Moravy.

 

Rozšíření: Evropský druh – rozšířený ve střední Evropě, Itálii a severní části Balkánu.

 

V ČR vzácný druh, známý z Křivoklátska, Podyjí a Mohelna.

 

Biologie a ekologie: Tato stonožka žije skrytě pod kameny a kusy dřeva na různých suších biotopech jako jsou doubravy, dubohabřiny, kamenité lesy v kaňonovitých údolí nebo skalnaté stráně.

 

Ohrožení a ochrana: Je zařazena v Červeném seznamu jako zranitelný druh (VU).

 

 

Literatura:


Laška, V. (2004): Atlas rozšíření stonožek (Chilopoda) České republiky. Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci , 87 pp.

 

Neckářová M. (2009): Stonožky řádu Lithobiomorpha České republiky, Bakalářská práce, Katedra ekologie a životního prostředí, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci, 95 pp.