Euphydryas maturna - hnědásek osikový

3. 9. 2013 vytvořil Filip Trnka

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) - hnědásek osikový

Syn.: Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758); Melitaea maturna Linnaeus, 1758

Čeleď: Nymphalidae - babočkovití

Status: KO, CR, IUCN: DD, BERN II, NATURA 2000, HD: II, IV 

 

Popis: Rozpětí křídel 38-46 mm. Základní zbarvení křídel je hnědo-oranžové, vrchní strana křídel je tmavší než spodní strana. Na obou stranách křídel najdeme hnědo-oranžové skvrnky a pásky. Na spodní straně křídel jsou také světlé pásky. Housenka je černá se žlutými skvrnami.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh, rozšířený ostrůvkovitě od Francie, jižní Skandinávie, Pobaltí, přes střední Evropu na sever Balkánského poloostrova až po východní Evropu, Sibiř až Jakutsko.

 

V ČR vzácný druh, z Čech historicky znám pouze z Polabí a Poorličí, mnohem více byl rozšířen na Moravě, především střední a jižní, zejména v aluviích větších řek. V současnosti přežívá pouze v Polabí v malých populacích, z Moravy je známo pouze několik pozorování z dolního toku Moravy a Bílých Karpat, ale pravděpodobně zde vyhynul. 

 

Biologie a ekologie: Imaga od května do července. Hnědásek osikový žije v nížinných listnatých lesích s bohatým bylinným a keřovým patrem. Vhodným biotopem jsou nízké a střední lesy nebo lesní okraje a světliny. Motýli se zdržují na osluněných stromech a keřích a v dopoledních a odpoledních hodinách sají nektar. Dospělci se v létě páří a kladou žlutá vajíčka v kupičkách na listy mladých jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior), kde vylíhlé housenky za pomoci vlákna vytvoří hnízdo z listu a probíhá zde žír, po zkonzumování se přesouvají na i další listy. Housenky v hnízdech nezimují a na podzim se rozlézají po okolní vegetaci. Po přezimování housenky žijí nejprve na bylinách např.: plicníky (Pulmonaria spp.) nebo violkách (Viola spp.) a zanedlouho opět vyhledávají osluněné jasany ztepilé (F. excelsior), kde se krmí pupeny a mladými listy. Na jižní Moravě byl zjištěn žír také na kalině tušalaj (Viburnum lantana).

 

Ohrožení a ochrana: Evropsky významný druh, který je u nás monitorován, dále je v Bernské úmluvě zařazen jako přísně chráněný druh (BERN II). Dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny patří mezi kriticky ohrožené druhy (KO). V Červeném seznamu veden jako kriticky ohrožený (CR), v Červeném seznamu IUCN veden jako druh, o kterém není dostatek informací (DD). Hnědásek osikový patří k vymírajícím a nejvzácnějším denním motýlům ČR. Je vázaný na lesní paseky a světliny, druhu vyhovovaly nízké a střední lesy společně s lesní pastvou. Od těchto tradičních způsobů hospodaření se již upustilo a motýl je ohrožen v celém svém areálu.

 

 

Literatura:

 

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. Společnost pro ochranu motýlů, Praha.

 

Freese A., Benes J., Bolz R., Cizek O., Dolek M., Geyer A., Gros P., Konvicka M., Liegl A., Stettmer C. (2006): Habitat use of the endangered butterfly Euphydryas maturna and forestry in Central Europe. Animal Conservation 9: 388–397