Euphorbia helioscopia - pryšec kolovratec

18. 5. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia helioscopia L. – pryšec kolovratec
Syn.: Tithymalus helioscopia (L.) Hill; Euphorbia helioscopiodes  Loscos et Padro
Čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité
Status: běžný druh

 

Popis: Bylina vysoká 10-40 cm s lodyhou přímou, nevětvenou, lysou, zelenou nebo někdy nafialově zbarvenou. Čepel listů klínovitě obvejčitá, zúženou bází přisedlá, v horní polovině na okrajích pilovitá. Listy záhy opadávají. Podpůrné listeny lichookolíků velké, široce obvejčité, volné. Lichookolíky jsou rozložené v jedné rovině, rozvětvené do 3-5 větví. Zákrovní listence vidlanů šikmo obvejčité, volné. Žlázky příčně oválné, žlutavé. Tobolky kulovité, na povrchu jemně tečkované. Semena s jemnými dolíčky na povrchu.


Rozšíření: Euroasijský druh s přesahem areálu do severní Afriky. Jako zavlečený je znám ze Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu.


V České republice se vyskytuje hojně po celém území republiky, především v polohách termofytika a mezofytika. Ve vyšších polohách roztroušeně až vzácně, obvykle pouze přechodně.


Ekologie: Roste jako plevel v polních a zahradních kulturách. Na úhorech, rumištích, skládkách, v příkopech a na náspech. Ekologicky plastický, světlomilný druh bez výrazných preferencí substrátů. Součást bazifilní plevelové vegetace v kulturách okopanin sv. Veronico-Euphorbion.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od května do září.

 

Poznámka:

Lidově je nazýván čertovo mléko. Pro zvýšenou schopnost akumulace bóru je využíván při kompostování v organickém zemědělství.

 

 

Literatura:


Chrtek J. & Křísa B. (2003): Tithymalus Gaertner – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 3, 2. vydání, Academia, Praha, 321-346.