Euphorbia cyparissias - pryšec chvojka

23. 10. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Euphorbia cyparissias L. - pryšec chvojka  

Syn.: Tithymalus cyparissias (L.) Scop.  

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, do 60 cm vysoké rostliny s dlouhými plazivými oddenky a přímými, v trsech vyrůstajícími, obvykle lysými lodyhami. Listy, hustě porůstající lodyhu, jsou čárkovitě kopinaté až čárkovité, na okrajích podvinuté, tupě špičaté, celokrajné. Listeny jsou podobné listům. Květenství jsou lichookoličnatá, cyathia vyrůstají na konci lodyh či z paždí listenů. Zákrovní listeny jsou žluté až naoranžovělé, široce vejčité. Žlázky jsou dvourohé, poloměsíčité. Plodem jsou kulovité, na povrchu jemně bradavičnaté tobolky.

 

Možná záměna: Poměrně nezaměnitelný druh naší flóry. Vzácně může dojít k záměně s pryšcem obecným (Euphorbia esula), který se dá snadno odlišit zejména podle širších listů a srdčitých zákrovních listenů.

 

Rozšíření: Mírné pásmo Evropy, rozšířený na jih po Pyreneje, jižní Itálii a Balkánský poloostrov, na sever po jižní až střední Skandinávii a Pobaltí, na východ přibližně po Ural. Hojný je také v mírném pásmu Severní Ameriky (jižní Kanada, USA), kde je však nepůvodní. Zavlečen byl také na Nový Zéland.

 

V ČR jde o velmi hojný druh, který se vyskytuje od nížin až do vyšších poloh hor, kde je však výrazně vzácnější. Nejhojnější je v teplejších oblastech, své maximum nalézá v Krkonoších, ve výškách okolo 1250 m n. m.

 

Ekologie: Pryšec chvojka je druhem bez vyhraněných ekologických nároků. Roste na suchých i mírně vlhčích, kamenitých, hlinitých i písčitých půdách, kyselé i zásadité reakce. Nalezneme ho na sušších mezích a okrajích lesů, pasekách, na křovinatých až lesostepních stráních, v opuštěných sadech a zahradách či na opuštěných pastvinách a polích. Rostliny především na sklonku jara slouží jako mezihostitel pro rez hrachovou (Uromyces pisi-sativi). Napadené rostliny vypadají jako zcela jiný druh: jsou tenké, nažloutlé, jejich listy jsou krátké, okrouhlé a po mírném rozemnutí voní.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od března do července.

 

Význam: Náš nejběžnější pryšec. Rostliny po poranění roní bílý latex, který obsahuje jedovaté látky, způsobující podráždění kůže a sliznic. Vzácně se využívá v lidovém léčitelství.

 

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. & Křísa B. (1992): Tithymalus Gaertner – pryšec. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 321–346, Academia, Praha.