Euonymus europaea - brslen evropský

14. 11. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Euonymus europaea L. – brslen evropský

Syn.: Euonymus vulgaris Mill.  

Čeleď: Celastraceae - jesencovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Keř či nízký stromek, který se dorůstá 2–7 m výšky. Větve jsou zelené, hladké, starší s nápadnými korkovými lištami. Borka je jemně rozbrázděná, tmavě šedá až černavá. Listy jsou podlouhle vejčité až podlouhle kopinaté, na konci protáhle zašpičatělé, na bázi klínovité, na okraji jemně pilovité, na líci lysé, na rubu na žilkách žláznatě chlupaté. Řapíky jsou poměrně krátké, jemně přitiskle chlupaté. Květy, tvořící vidlanovitá květenství, jsou čtyřčetné. Kališní lístky jsou zelené, nazpět ohnuté. Koruna je zelenavá až žlutozelená. Květní stopky jsou lysé, po celé délce stejně široké. Plodem jsou růžové až načervenalé tupě čtyřhranné tobolky. Semena jsou obalena oranžovým míškem.

 

Možná záměna: Od podobného brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa) se liší zejména hladkými větvičkami, barvou koruny či šířkou květních stopek.

 

Rozšíření: Druh rostoucí v téměř celé Evropě a na Kavkaze, od Pyrenejí a Irska na západě po Krym a řeku Volhu. Jižní hranice areálu leží ve Středozemí, severní prochází Dánskem a jižním Švédskem. Zavlečen byl do severní Ameriky.

 

V ČR se brslen evropský vyskytuje poměrně hojně od nížin do podhůří, přibližně do výšek okolo 600 m n. m. Ve vyšších polohách byl občas vysazován.

 

Ekologie: Vlhkomilnější druh, který roste v křovinách na okraji lesů, na křovinatých stráních, v podrostu lužních lesů, doubrav či dubohabřin. Vyhovují mu humóznější, kamenité až hlinitopísčité půdy. Je udáván jako diagnostický druh společenstev teplomilnějších křovin svazu Prunion spinosae.

 

Nanofanerofyt, který kvete v květnu a červnu a plodí v září.

 

Význam: Jedná se o jedovatý druh. Je poměrně často vysazován jako okrasná dřevina. Dřevo brslenu je využíváno v řezbářství. Z kořenů a větví se získává latex. Plody se dříve používaly při barvení látek.

 

Kultivary: E. europaea 'Alba' (bílé plody), E. europaea 'Aucubifolia' (listy bílé nebo žlutavě panašované), E. europaea 'Atropurpurea' (listy nachové), E. europaea 'Pumila' (drobný vzrůst)...