Erpobdella octoculata - hltanovka bahenní

24. 6. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) – hltanovka bahenní

Čeleď: Erpobdellidae – hltanovkovití

Status: běžný druh

 

 

Popis: Délka těla 40–50 mm, tělo je článkované, dorzoventrálně zploštělé. Na obou koncích těla jsou kruhové přísavky. V hlavové části těla je 8 drobných oček. Přední přísavka má tři podélné sací lišty. Zbarvení je variabilní, od hnědavé, přes zelenavou až žlutavou, většinou však tmavě zbarvená se světle kresbou.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními podobnými druhy rodu Erpobdella (u nás 4 druhy), které však postrádají tak výraznou kresbu.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh, po celém území, zejména v nížinách. Jedna z našich nejhojnějších pijavic.

 

Biologie a ekologie: Hltanovka bahenní obývá pomalu tekoucí a stojaté vody. Najdeme ji většinou pod kameny v dolních tocích řek, větších potocích, rybnících a jezerech i tůních. Žije u dna pod kameny, dřevem nebo listím. Živí se drobnými vodními bezobratlými. Tato pijavice je dobrým plavcem a v ohrožení dokáže rychle uniknout. Na spodní straně kamenů můžeme najít i jejich tmavě hnědé oválné kokony s vajíčky, které jsou obaleny slizovitým obalem.

 

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Sychra J. & Schenková J. (2009): Pijavice České republiky na počátku 21. Století. Živa 6/2009: 267-270.