Erodium cicutarium - pumpava obecná

29. 4. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Erodium cicutarium (L.) L’Hér – pumpava obecná

Syn.: Geranium cicutarium L.; G. chaerophyllum Cav.; G. pimpinellifolium Wither

Čeleď: Geraniaceae – kakostovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s poléhavými či vystoupavými sympodiálně větvenými, řídce až hustě chlupatými lodyhami vysoká 20-50 cm. Časná přízemní růžice listů později odumírá; listy na lodyze postavené střídavě nebo jsou nahloučené pod květenstvím v obrysu úzce eliptické; čepel peřenoklaná se zubatými okraji. Palisty hustě brvité, zprvu zelené, potom načervenalé. Květenství na dlouhých, chlupatých, krátce žláznatých stopkách  tvořené obvykle 3-8 květy. Květní stopky v době květu vzpřímené, za plodu nicí. Korunní lístky světle růžové až purpurové, vzácně bílé se tmavou či světlou skvrnou při bázi. Plod má krátce přitiskle chlupatý zoban.

 

Možná záměna: Jediná běžně se vyskytující pumpava na našem území. Vzácně u nás byly doloženi čtyři nepůvodní (zavlečení či zplanělí) zástupci tohoto rodu, kteří mají odlišné znaky především na listech a listenech pod květenstvím.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským submediteránně-kontinentálním areálem, který se dnes vyskytuje téměř v celé Evropě. Za primární areál je považována Evropa jižní s přesahem dále na východ do centrální Asie až po západní Himaláje. Areál zahrnuje i severní Afriku. Druh byl zavlečen na všechny zbylé kontinenty.

 

U nás je pumpava považována za archeofyt vyskytující se na celém území od nížin do podhůří (resp. do hor, kam ovšem zasahuje velmi vzácně). Preferuje teplejší oblasti.

 

Ekologie: Druh osidlující více či méně antropicky ovlivněná stanoviště. Pumpava patří mezi rostlinné nezmary, druhy se širokou ekologickou amplitudou, odolné mechanickému i chemickému poškození. Nejčastěji ji najdeme na polích, při okrajích cest, na náspech, rumištích, nádražích a v travnatých lemech ve městech.. Preferuje sušší či vysýchavé, skeletnaté substráty.

 

Jednoletý až dvouletý terofyt vyskytující se od dubna do října.

 

Poznámka: Taxonomicky komplikovaná skupina. Druh samotný značně variabilní, jak ve velikosti, tak v odění, tvaru listové čepele či barvě květů.

 

Pumpava se používá v léčitelství. Využívá se především natě (herba erodii) a uplatňuje se jako doplněk při léčbě angíny pectoris a při menstruačních obtížích.

 

 

Literatura:


Slavík B. (1997): Erodium L’Hér. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 221-225.