Ena montana - hladovka horská

8. 3. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Ena montana (Drapaurand, 1801) – hladovka horská

Kmen: Mollusca – měkkýši, Třída: Gastropoda – plži

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný nenápadný plž o výšce ulity 14-16 mm a šířce 6-6,5 mm. Ulita je poměrně silnostěnná, oválně kuželovitého tvaru s jemným rýhováním. Ústí ulity je oválné na jedné straně uťaté bez zubů. Zbarvení ulity je rohovinovitě hnědé s bělavým ústím. Tělo je šedočerné.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobnou hladovkou chlumní (Merdigera obscura), která je však menší a obývá teplé lesy na vápenci v nižších polohách.

 

Rozšíření: Evropa – střední a západní Evropa.

 

V ČR hojný druh, zejména ve středních a vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Hladovka horská obývá různé lesní biotopy, zejména suťové a vlhké lesy. V nižších polohách v olšinách a lužních lesích. Žije nenápadně na vlhkých místech v mechu u paty stromů, mezi kameny, na skalách i v hrabance. Často ji najdeme na kmenech starých stromů v okolí potoků.

 

 

Literatura:

 

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.