Eiseniella tetraedra - žížala obojživelná

17. 11. 2018 vytvořil Adam Bednařík

Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) – žížala obojživelná

Čeleď: Lumbricidae - žížalovití

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo je červovitého tvaru a hnědorůžové barvy. Dorůstá nejčastěji délky 3-6 cm a má 3-5 mm v průměru. Zadní část těla má na průřezu pravidelně čtyřhranný tvar. Opasek se nachází na 22. až 27. tělním článku. Po stranách 13. článku se nachází samčí pohlavní otvory. Má čtyři páry jednoduchých sblížených štětin.

 

Možná záměna: Od ostatních vodních druhů kroužkovců je snadno odlišitelná. Záměna je možná se suchozemskými či amfibickými žížalami čeledi Lumbricidae. Žádný jiný druh však nemá konec těla pravidelně čtyřhranný. U suchozemských žížal začíná opasek až výrazně dále než za 22. článkem a samčí pohlavní otvory jsou až na 15. článku nebo následujících.

 

Rozšíření: Za původní areál výskytu je považována palearktická oblast (Evropa a severní Asie). V současnosti je to druh s kosmopolitním rozšířením.

 

V ČR se vyskytuje ve vodních tocích po celém území.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o jediný druh čeledi žížalovití (Lumbricidae) se striktní vazbou na vodní prostředí. Vyskytuje se nejčastěji v jemných sedimentech nebo pod kameny v řekách a potocích. Můžeme ji najít i na vlhkých místech na březích vod či v jiných vodních biotopech. Potravu tvoří zejména detrit. Rozmnožování probíhá partenogeneticky. Ve vhodných podmínkách je celoročně aktivní. Období nepříznivých podmínek dokáže přežívat v nehybném stavu v těsné slizem obalené dutině.

 

 

 

 

Literatura:

Reynolds JW (1977): The Earthworms (Lumbricidae and Sparganophilidae) of Ontario. Life Science Miscellaneous Publications, Royal Ontario Museum, Toronto.