Dugesia tigrina - ploštěnka americká

18. 9. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Dugesia tigrina (Girard, 1850) – ploštěnka americká

Čeleď: Dugesiidae – ploštěnkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Délka těla do 15 mm, v našich podmínkách však dosahuje menší velikosti. Tělo je jako u všech ploštěnek dorzoventrálně zploštělé. Hlavová část je kopinatá s dvěma poměrně velkýma očima. Tělo je charakteristicky hnědě zbarvené s charakteristickým skvrněním. Spodní strana těla je šedavá.

 

Možná záměna: Tento druh je na našem území nezaměnitelný.

 

Rozšíření: Americký druh, zavlečen do Evropy a Japonska.

 

V ČR roztroušeně po celém území, v nížinách a povodí větších řek.

 

Biologie a ekologie: Ploštěnka americká byla do Evropy zavlečena zřejmě s akvarijními rostlinami. Vyskytuje se v zahradních jezírkách, skleníkových bazéncích, ale i ve volné přírodě v zatopených pískovnách, lomech, slepých ramenech řek a dolních tocích (např. Vltava, Berounka, Dyje). Na vhodných místech s teplejší vodou se vyskytuje ve velkých počtech. Žije pod kameny a kusy dřeva. Je to predátor, který se živí drobnými měkkýši a jinými bezobratlými. Negativní vliv na naše ploštěnky zatím nebyl prokázán.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Mlíkovský J., Stýblo P. (eds.) (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha. 

 

Reslová M. (2011): Ploštěnky (Platyhelminthes: Tricladida) v ČR. Bakalářská práce, PřF Univerzita Karlova v Praze, 40 pp.