Dugesia lugubris - ploštěnka kalužní

6. 4. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Dugesia lugubris (Schmidt, 1861) – ploštěnka kalužní

Čeleď: Dugesiidae – ploštěnkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 15–20 mm. Tělo je jako u všech ploštěnek výrazně zploštělé. Hlava je zaoblená s dvěma drobnýma očkama. Po stranách hlavy jsou nenápadná ouška. Celé tělo (i spodní strana) je velmi tmavé - černé až šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s jinými druhy ploštěnek, zejména z rodu Dugesia. Velmi podobný je druh Dugesia polychroa, která je o něco světlejší a obývá jezera a vodní toky. Spolehlivé určení je podle porovnání penisu.

 

Rozšíření: Evropa, Střední Asie a sever Afriky.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tato ploštěnka obývá zejména drobné tůně, vodní příkopy, kaluže i periodické tůně. Vyhovují jí tůně s dostatkem listového opadu. Žije skrytě u dna, kde loví drobné bezobratlé, zejména plže. Kulovité vaječné kokony se stopkou lepí na ponořené předměty.

 

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.  

 

Reslová M. (2011): Ploštěnky (Platyhelminthes: Tricladida) v ČR. Bakalářská práce, PřF Univerzita Karlova v Praze, 40 pp.