Dugesia gonocephala - ploštěnka potoční

16. 9. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Dugesia gonocephala (Duges, 1830) – ploštěnka potoční

Čeleď: Dugesiidae – ploštěnkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 20–25 mm, šířka těla 5 mm. Tělo zploštělé jednobarevné. Zbarvení variabilní od světle hnědé, přes olivově zelenou až tmavě hnědou barvu. Spodní strana těla, je světlejší. Hlavová část je trojúhelníkovitá (šípovitá), ve středu se nachází dvě malé oči.

 

Možná záměna: Záměna je možná na první pohled s ostatními "tmavými" vodními ploštěnkami. Zvláště pak s ploštěnkou kalužní (D. lugubris), která je tmavší a hlavová část je více zaoblená. Tato ploštěnka obývá pomalu tekoucí vody v nižších polohách, ale také různé kaluže a vodní příkopy. Od ostatních ploštěnek se snadno rozpozná podle tvaru hlavové části, tvaru a počtu očí.

 

Rozšíření: Kosmopolitní rozšíření - Evropa, Asie, Afrika. V ČR hojný druh, zejména ve středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Ploštěnka potoční obývá horní a střední toky menších říček a potoků, nalezneme ji také na prameništích. Je vázána na čisté proudící vody s kamenitým dnem. Žije na spodní straně kamenů, na vodním rostlinstvu a jiných ponořených předmětech. Často velmi hojně, pod jedním kamenem můžou být i desítky kusů ploštěnek. Živí se různými organickými zbytky na dně. Ploštěnky jsou hermafroditi (jedinci neodděleného pohlaví). Mají velmi dobrou schopnost regenerace.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.  

 

Reslová M. (2011): Ploštěnky (Platyhelminthes: Tricladida) v ČR. Bakalářská práce, PřF Univerzita Karlova v Praze, 40 pp.