Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá

25. 8. 2008 vytvořil

Drosera rotundifolia L. - rosnatka okrouhlolistá

Čeleď: Droseraceae - rosnatkovité

Status: C3, §2

 

Popis: Vytrvalá bylina s přízemní růžicí dlouze řapíkatých listů, zakončených okrouhlou čepelí. Z čepele vyrůstají tentakule, což jsou žlázky, vylučující lepkavou trávicí tekutinu. Z růžice vyrůstá útlý stvol s jednostranným vijanem malých bílých pětičetných kvítků, jenž bývá někdy rozdělen ve vijany dva. Kvete od června do srpna. Má slabě vyvinutý, drátovitý kořenový systém.

 

Rozšíření: Je to druh s cirkumpolárním rozšířením (Evropa, Asie, Severní Amerika).

U nás se vyskytuje roztroušeně ve všech fytogeografických okresech oreofytika (pohraniční pohoří, Českomoravská vrchovina) a v chladnějších územích mezofytika, a jen velmi vzácně v termofytiku.

 

Ekologie: Roste na výslunných a stále vlhkých rašeliništích, slatiništích, vrchovištích a prameništích, vzácně na mokrém písku. Rosnatka je schopna s výhodou růst i v kobercích rašeliníku. Zimu přežívá pomocí přezimovacích pupenů - hibernakulí, tvořených z listů ustrnulých v růstu a vývinu. V asociaci Carici echinatae-Sphagnetum často dosahuje vysokých pokryvností díky příhodným vlhkostním poměrům a nezapojenosti fytocenóz.

 

Ohrožení a ochrana: Ohrožení spočívá zejména v negativních změnách ve vodním režimu, dále v zarůstání jejích biotopů a v neposlední řadě také nepřijatelnému sběru rostlin. Při ochraně rosnatky okrouhlolisté, stejně jako u jiných rostlin, nestačí pouhá ochrana druhu, ale především ochrana jejích biotopů! Jelikož se jedná o druh rostoucí na dobře osluněných stanovištích, nesmí dojít k přílišnému zastínění bylinami (zejména širokolistými druhy ze svazu Calthion a Caricion fuscaea), náletovými dřevinami, jako je například vrba ušatá (Salix aurita). Lokality s výskytem Drosera rotundifolia by měly být podle podmínek ročně koseny a to po odkvětu rosnatky; v potřebné blízkosti lokalit nesmí být prováděny práce, jež by negativně ovlivnily její vodní režim; nebezpečné a nevratné následky může mít i vápnění.

Autor: Vít Ladányi