Discus rotundatus - vrásenka okrouhlá

30. 1. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Discus rotundatus (Müller, 1774) – vrásenka okrouhlá

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Discidae – vrásenkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Šířka ulity 5,5-7 mm, výška ulity 2,4-2,8 mm. Ulita je terčovitá, silně stlačená s výrazným žebrováním. Obvykle má 5 až 6 závitů. Ústí je šikmé, eliptické. Píštěl poměrně hluboká, miskovitá. Zbarvení ulity je světle hnědé s pravidelnými příčnými hnědočervenými proužky. Tělo je šedé až černé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobnou vrásenkou Discus perspectivus, ta má však jednobarevně hnědě zbarvenou ulitu a závity s kýlem. Třetí naší vrásenkou je vrásenka pomezní (Discus ruderatus), která je také jednobarevně hnědá a mám méně závitů.

 

Rozšíření: Evropský druh – západní a střední Evropa.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Vrásenka okrouhlá je hojný lesní plž, kterého najdeme v různých typech lesů. Žije pod kameny, pod tlejícím dřevem i u pat stromů. Druhotně se vyskytuje také v parcích, zahradách nebo na zříceninách.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.