Digitalis grandiflora - náprstník velkokvětý

6. 7. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Digitalis grandiflora Mill. – náprstník velkokvětý

Syn.: Digitalis ambigua Murray; D. ochroleuca Jacq.

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s větvenou kořenovou hlavou nesoucí několik lodyh. Lodyhy přímé, obvykle nevětvené, do 100 cm vysoké, jemně hranaté, chlupaté. Přízemní listy vejčitě kopinaté až okrouhlé, výše postavené listy vejčitě kopinaté, zaokrouhlenou bází přisedlé, pilovité. Květenstvím je jednostranný hrozen, květy vyrůstají na krátkých žláznatých stopkách v paždí špičatých, žláznatých listenů. Koruna zvonkovitá, mírně dvoupyská, žlutá, uvnitř s hnědou kresbou. Plodem jsou vejcovité, žláznaté tobolky.

 

Možná záměna: Připadá v úvahu s pěstovanými, ale spíše vzácně zplaňujícími druhy žlutokvětých náprstníků jako jsou náprstník vlnatý (Digitalis lanata), který má květenství všestranné a spodní pysk koruny bílý, a náprstník žlutý (D. lutea), kterému v drobnějších květech chybí hnědá kresba.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem zahrnujícím oblast od východní Francie po Rusko. Izolované arely však zasahují až do Altaje.

 

V České republice vytváří areál nerovnoměrnou mozaiku, druh ovšem nechybí od pahorkatin až do montánního stupně téměř nikde po republice (s výjimkou Jindřichohradecka či Brd). V nejvyšších pohořích je výskyt roztroušený, druh naopak chybí v nížinných úvalových oblastech Moravy i Čech.

 

Ekologie: Náprstník velkokvětý osidluje širší spektrum biotopů, nejčastěji roste na pasekách, výslunný kamenitých stráních, v pláštích křovin, na horách ve vysokostébelných nivách. Preferuje půdy humózní, neutrální až kyselé. Optimum nachází ve společenstvech acidofilních doubrav sv. Quercion petraeae i subalpínských trávníků sv. Calamagrostion arundinaceae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Poznámka: Většina náprstníků se vyznačuje obsahem řady látek využívaných v medicíně. Tento druh jich obsahuje méně než náprstník červený (D. purpurea) či n. vlnatý (D. lanata), přesto je konzumace jeho částí zdraví ohrožující až smrtelná.

 

 

Literatura:

 

Kubát K. (2000): Digitalis L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 349–355.