Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý

13. 8. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Dianthus deltoides L. - hvozdík kropenatý  

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalá rostlina s plazivým oddenkem, tvořící rozvolněné trsy. Lodyha je přímá až vystoupavá, do 30 cm vysoká, v průřezu oblá, v horní polovině chudě větvená, krátce chlupatá. Listy jsou čárkovité až velmi úzce kopinaté, na konci špičaté, do 2,5 cm dlouhé, s jednou žilkou. Květy jsou uloženy jednotlivě nebo v chudých latách a na rozdíl od většiny hvozdíků jsou nevonné. Kalich je lysý nebo vzácněji roztroušeně chlupatý, zelený, složený z dlouze trojúhelníkovitých lístků. Korunní lístky jsou na okrajích zubaté, karmínové nebo nachové, okolo středu s bílými tečkami. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Díky charakteristické kresbě korunních lístků by neměl být zaměnitelný s žádným dalším zástupcem rodu Dianthus.

 

Rozšíření: Celkové rozšíření sahá od jihozápadní Evropy po  západní Sibiř. Byl zavlečen do Severní Ameriky.

 

Vyskytuje se roztroušeně po celém území republiky s těžištěm rozšíření v mezofytiku. Velmi vzácný je v panonském termofytiku a v oreofytiku obecně.

 

Ekologie: Kalcifóbní druh, vyhledávající suché, na minerály chudé, kyselé, hlinité až písčité půdy. Roste na suchých mezích, stráních, vřesovištích, smilkových loukách nebo na pastvinách.

 

Hemikryptofyt až chamaefyt kvetoucí od června do října.

 

 

 

Literatura:

 

Kovanda M. (1990): Dianthus L. – hvozdík. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 200–213, Academia, Praha.