Deroceras agreste - slimáček polní

1. 4. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) - slimáček polní

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Agriolimacidae - slimáčkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 30-50 mm. Tělo je bez ulity, krémově šedobílé někdy s tmavším síťováním. Přední část těla je tmavší, hnědočervená. Dýchací otvor se stejně jako u ostatních slimáků nachází v zadní části štítu. Vylučují mléčně zbarvený sliz.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy slimáčků z rodu Deroceras (v ČR 8 druhů). Většina našich druhů je velmi podobná. Přesné určení druhu je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh, zejména v nižších polohách, po celém území.

 

Biologie a ekologie: Tento slimáček žije v různých, především nelesních biotopech, zejména na nivních loukách, v okolí řek, světlých a lužních lesích. Velmi často ho najdeme v okolí lidských sídel, v parcích, zahradách a na polích. Žije pod kameny a padlým dřevem. Někdy bývá považován za škůdce zemědělských plodin.

 

 

Literatura:

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Dvořáková J., Ložek V., Horsák M. & Pechanec V. (2011): Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty. Acta Carpathica Occidentalis, Supplementum 1, 124 pp.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.