Dendrocoelum lacteum - ploštěnka mléčná

7. 7. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Dendrocoelum lacteum (O. F. Muller, 1774) - ploštěnka mléčná

Kmen: Platyhelminthes - ploštěnci 

Podkmen: Tullbelaria - ploštěnky

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla okolo 25 mm. Tělo je protáhlé, nečlánkované a dorzoventrálně zploštělé. Celkové zba rvení je bílé nebo lehce narůžovělé. Hlavová část je laločnatá s jedním párem očí. Když je ploštěnka nasycená, jde vidět rozvětvená trávící trubice. Díky zbarvení je mezi našimi ploštěnkami nezaměnitelná.

 

Rozšíření: Palearkt - Evropa a Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Ploštěnka mléčná obývá různé typy sladkých vod, najdeme ji ve stojatých i pomalu tekoucích vodách - v řekách, rybnících, tůních atd. Není náročná na kvalitu vody a tak ji můžeme nalézt i ve znečištěných vodách. Žije pod kameny, dřevem a jinými ponořenými předměty. Živí se různými rostlinnými i živočišnými zbytky. Stejně jako všechny ploštěnky má velmi vyvinutou regeneraci a vydrží bez potravy několik měsíců.

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

 

Reslová M. (2011): Ploštěnky (Platyhelminthes: Tricladida) v ČR. Bakalářská práce, PřF Univerzita Karlova v Praze, 40 pp.