Daudebardia rufa - sklovatka rudá

10. 12. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) – sklovatka rudá

Čeleď: Oxychilidae

Status: NT

 

Popis: Nenápadný plž se zakrnělou ulitou s šířkou 5,2 mm a výškou 1,5 mm. Délka nohy se pohybuje okolo 20 mm. Ulita je tenkostěnná, téměř průhledná s výrazným píštělí. Zbarvení je šedobílé až šedomodré s několika příčnými rýhami na těle.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy z rodu Daudebardia (v ČR 2 druhy). Podobní jsou také zástupci rodu Eucobresia, ti mají však ulitu částečně překrytou kožovitým lemem.

 

Rozšíření: Evropský druh – střední a jihovýchodní Evropa.

 

V ČR nehojný druh, zvláště ve vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Sklovatka rudá se vyskytuje v různých typech zachovalých lesů, zejména v bučinách a suťových lesích. Lze se s ní setkat také v ústí jeskyní. Žije skrytě v hrabance, pod kameny a dřevem. Je to dravec, který se živí zejména ostatními plži.

 

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.