Cymbalaria muralis - zvěšinec zední

15. 11. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. & Scherb. – zvěšinec zední
Syn.: Antirrhinum cymbalaria L., Linaria cymbalaria (L.) Mill., Cymbalaria cymbalaria (L.) Wettst.
Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)
Status: nepůvodní druh

Popis: Plazivé vytrvalé byliny s větvenou, chabou, lysou lodyhou bez přísavek. Listy, vyrůstající v dolní části lodyhy vstřícně a v horní střídavě, jsou dlouze řapíkaté, s čepelí v obrysu ledvinitou, pěti až sedmilaločnou, na bázi srdčitou, tuhou, zelenou, často fialově naběhlou. Květy, vyrůstající v úžlabí listům podobných listenů, jsou souměrné s lysým až roztroušeně žláznatým kalichem a dvoupyskou korunou. Horní korunní pysk je dvoucípý, fialový, spodní pysk je na vrcholu trojcípý, se dvěma žlutými hrbolky a na bázi svinutý do fialové, špičaté ostruhy. Vzácně jsou koruny celé bílé. Plodem jsou kulovité tobolky.

Možná záměna: Od vzácně zplaňujícího zvěšince bledého (Cymbalaria pallida), se z. zední liší menšími květy, které jsou obvykle do 1,5 cm velké.

Rozšíření: Původní areál druhu zahrnuje pravděpodobně pouze jižní Alpy, hory Apeninského poloostrova, Sicílii a hory na západě Balkánského poloostrova. Některé zdroje uvádějí původní výskyt také ve Španělsku, Alžírsku a Maroku. Zavlečen byl téměř do celé Evropy (včetně Britských ostrovů a Skandinávie), na Madeiru, Kanárské ostrovy a Azory, do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland.

V ČR se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech, především v lidských sídlech s výskytem starých zdí (městské hradby, hrady, zámky).

Ekologie: Zvěšinec zední je typickým murálním (neboli zedním) druhem, který na našem území obývá staré, částečně zvětralé zdi, vzácněji také kamenné zídky říčních navigací, především v okolí jezů. V původním areálu roste také na skalách. Vyhovují mu osluněné až polostinné zdi spojené vápnitým cementem a s větším množstvím dusíku. Je diagnostickým druhem nitrofilní zední vegetace svazu Cymbalario muralis-Asplenion.

Tobolky zvěšince zedního jsou tzv. geokarpické, což znamená, že jejich plodní stopky se za zralosti prodlužují až do délky několika desítek centimetrů, odklánějí se od světla a zavrtávají se do spár zdiva, kde se otevřou.

Terofyt až hemikryptofyt, který kvete téměř po celou sezónu od května do října.

Význam: Okrasná a dekorativní skalnička, která často zplaňuje. První herbářové doklady o výskytu na našem území pocházejí z první poloviny 19. století, avšak makrozbytky pocházející už ze středověku byly pozorovány při archeologických pracích v centru Opavy.

 

 

Literatura:

Opravil E. (1996): Archeobotanické nálezy z historického jádra Opavy z výzkumné sezony 1993–1994. – Časopis slezského muzea Opava (A) 45: 1–15.

Slavík B. (2000): Cymbalaria Hill. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 343–346.