Cylindroiulus luridus - oblanka velká

2. 8. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Cylindroiulus luridus (C. L. Koch, 1847) – oblanka velká

Čeleď: Julidae – mnohonožkovití

Status: NT

 

Popis: Délka těla 30-45 mm, patří tak k našim velkým druhům mnohonožek. Tělo je robustní, protáhlé, na průřezu kulovité. Telson je zakončen tupou špičkou směřující dolů. Zbarvení je žlutavé až žlutohnědé, po stranách s tmavšími tečkami.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Cylindroiulus, zvláště s druhem C. boleti, ta však nemá telson zakončen tupou špičkou.

 

Rozšíření: Evropský druh – východní a střední Evropa.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně po celém území, zvláště v teplejších oblastech.

 

Biologie a ekologie: Oblanka velká žije v různých typech listnatých lesů od sušších doubrav až po údolní olšiny. Vyžaduje však dostatek listového opadu a mrtvé dřevo, do kterého se s oblibou zavrtává. Žije v listovém opadu, pod padlými kmeny a v trouchnivějícím dřevě.

 

 

Literatura:


Kocourek P. (2013): Mnohonožky Prahy. Natura Pragensis 21, 146 pp.

 

Lang J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, Svazek 2, 183 pp.