Cylindroiulus latestriatus - oblanka zahradní

18. 3. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Cylindroiulus latestriatus (Curtis, 1845) – oblanka zahradní

Čeleď: Julidae – mnohonožkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Délka těla 14–19 mm. Tělo je okrové, světle hnědé až narůžovělé. Na čele mezi očima tmavší proužek. Na okraji očního políčka jsou některé oceli (očka) nepigmentované. Na bocích těla jsou nápadné červené tečky ve výši obraných žláz. Tělní články jsou hladké. Konec těla je zaoblený. Nohy jsou světlé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zástupci rodu Cylindroiulus (v ČR 10 druhů). Od nich se liší nezřetelným očním políčkem, zbarvením a tvarem gonopod.

 

Rozšíření: Pochází ze západního Středomoří, odkud se rozšířila do celé Evropy, na sever Afriky a zavlečena byla také do Austrálie, Severní Ameriky a do Orientu.

 

V ČR hojný druh, zejména ve městech. Šířící se druh.

 

Biologie a ekologie: Tato mnohonožka obývá zejména synantropní biotopy, jako jsou skleníky, zahrady, parky a okolí sídel, občas proniká také do kulturní krajiny. Žije na vlhkých místech s úživnou půdou, často v okolí kompostů apod. Najdeme ji pod různými předměty na zemi, nejčastěji kousky dřeva, někdy také v dřevním trouchu nebo v dutinách. Živí se organickými zbytky rostlinného původu.

 

 

Literatura:


Kocourek P. (2013): Mnohonožky Prahy. Natura Pragensis 21, 146 pp.

 

Tajovský K. & Tuf I. H. (2016): An annotated checklist of millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 80: 33–37.