Cylindroiulus caeruleocinctus - oblanka sídelní

1. 12. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood, 1864) – oblanka sídelní

Čeleď: Julidae – mnohonožkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Délka těla 32–37 mm, samice jsou větší a mohutnější než samci. Tělo je válcovité, protáhlé, lesklé a jemně rýhované. Zbarvení je tmavě hnědé až tmavě šedohnědé s nevýrazným skvrněním. Zadní gonopody samců mají dva boční výběžky. Konec těla (telson) je tupě zaoblený, bez „ocásku“.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími velkými tmavými mnohonožkami bez „ocásku“, zejména z rodu Cylindroiulus, tyto naše druhy jsou však světleji zbarvené. Spolehlivé určení je také podle gonopod samců.

 

Rozšíření: Západoevropský druh, který se však rozšířil i do střední Evropy, na jih Skandinávie a Britské ostrovy. Zavlečen byl také do Severní Ameriky.

 

V ČR hojně po celém území, ve městech a obcích. Patří mezi naše nejhojnější mnohonožky ve městech. V Česku, stejně tak ve většině střední Evropy se objevila patrně až po roce 1930.

 

Biologie a ekologie: Oblanka sídelní u nás obývá zejména synantropní prostředí v okolí lidských sídel, v zahradách, parcích, ale také na haldách nebo v lomech. Žije na zemi mezi v listovém opadu, pod kameny, kusy dřeva a jinými předměty. Živí se rostlinou potravou. Tento druh je typický hromadnými vertikálními migracemi, zvláště na podzim a na jaře. V tomto období vylézají desítky, někdy i stovky těchto mnohonožek po fasádách domů a vyhledávají vhodná místa k úkrytu. Při deštích pak dochází ke splachování těchto mnohonožek a v okolí kanálů či zdí můžeme najít množství uhynulých jedinců.

 

 

Literatura:

 

Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017): Mnohonožky České republiky. ČSOP Vlašim. 256 pp.