Cruciata glabra - svízelka lysá

12. 11. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Cruciata glabra (L.) Ehrend. – svízelka lysá

Syn.: Valantia glabra L., Galium vernum Scop.

Čeleď: Rubiaceae – mořenovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s lodyhami na bázi poléhavými, vystoupavými až přímými, čtyřhrannými, nevětvenými, lysými, obvykle do 30 cm vysokými. Listy a palisty kopinaté, tupé, trojžilné, lysé, na okraji štětinatě brvité, vzácněji chlupaté. Vrcholíky úžlabní, tvořené 3–5 květy, zpravidla bez listenů, vyrůstající v horní a střední části lodyhy. Květy oboupohlavné, poté s korunou čtyřcípou,  nebo jednopohlavné, samčí s korunou trojcípou, žlutou nebo žlutozelenou. Merikarpia hruškovitá.

 

Možná záměna: Podobná je zejména svízelka chlupatá (Cruciata laevipes), která má v květenství přítomné listeny, lodyhy jsou odstále chlupaté, merikarpia kulovitá.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který se vyskytuje v Evropě vyskytuje od středního Španělska po Karpaty. Izolovaně roste na Kavkaze, v horských oblastech střední části Sibiře a v západní části Himálaje.

 

Českou republikou prochází severozápadní hranice areálu. Vyskytuje se zejména ve středních a vyšších polohách moravských Karpat, na střední a severní Moravě. Méně často na jižní Moravě. Dále je poměrně častá v termofytiku a mezofytiku severní poloviny Čech, naopak v jižních Čechách roste vzácně. Patrná je migrace tohoto druhu směrem na západ.

 

Ekologie: Svízelka lysá se vyskytuje na loukách, pastvinách, na lesních světlinách a mýtinách, dále při okrajích lesních komunikací a v lesních lemech. Vyhýbá se zejména suchým stanovištím.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

 

Literatura:

 

Kubát K. (2000): Cruciata Mill. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 6, Academia, Praha, 157–160.