Crenobia alpina - ploštěnka horská

25. 8. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Crenobia alpina (Dana, 1766) – ploštěnka horská

Kmen: Platyhelminthes – ploštěnci; Podřád: Tricladida - trojvětevní; Čeleď: Planariidae

Status: VU

 

Popis: Menší druh ploštěnky o délce těla okolo 10 mm. Tělo je poměrně úzké na hlavové části se dvěma oušky. Tento druh má dvě malá očka v zadní části hlavy. Zbarvení je obvykle tmavé – černé, šedé až šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s ploštěnkou ušatou (Polycelis felina). Ta má několik drobných oček.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR nehojně, jen v horských oblastech.

 

Biologie a ekologie: Ploštěnka horská se vyskytuje v pramenech a v horských potocích. Je vázána na chladnou a dobře okysličenou vodu. V čistých pramenných stružkách často patří mezi nejhojnější bezobratlé. Žije pod kameny. Živí se drobnými bezobratlými a různými organickými zbytky živočišného původu.

 

Ohrožení a ochrana: Díky své vazbě na prameniště a čisté a chladné toky je tento druh zařazen v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako druh ohrožený (VU).

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.  

 

Reslová M. (2011): Ploštěnky (Platyhelminthes: Tricladida) v ČR. Bakalářská práce, PřF Univerzita Karlova v Praze, 40 pp.