Consolida hispanica - ostrožka východní

15. 5. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Consolida hispanica (Costa) Greuter et Burdet – ostrožka východní
Syn.: Delphinium hispanicum Costa, Consolida orientalis subsp. hispanica (Costa) P. W. Ball & Heywood, Delphinium orientale subsp. hispanicum (Costa) Batt., Consolida orientalis auct.
Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité
Status: nepůvodní druh

Popis:
Jednoleté byliny s 20–60 cm vysokými, přímými, nevětvenými nebo v horní části větvenými, hustě olistěnými, chlupatými lodyhami. Listy jsou dlouze řapíkaté až téměř přisedlé, s čepelí 2–3× zpeřenou do čárkovitých, brvitých až lysých úkrojků. Květenství je poměrně hustý hrozen složený z velkých, nápadně souměrných, pětičetných květů. Listeny na bázi květenství jsou členěné, podobné listům, ale menší, horní pak pouze čárkovité, celokrajné. Listence jsou čárkovité až šídlovité, vyrůstající v páru těsně pod květem. Okvětní lístky jsou červeno- až modrofialové, okrouhle vejčité, chlupaté, horní protažený v až 1 cm dlouhou ostruhu. Nektáriové lístky uprostřed květu jsou 2, obvykle stejně barevné jako okvětí, trojlaločné. Plodem jsou podlouhle válcovité, štětinatě a žláznatě chlupaté měchýřky. Semena jsou hranatá, hnědočerná.

Možná záměna:
Od ostrožky stračky (Consolida regalis), se o. východní na první pohled liší hustým, vzpřímeným, hroznovitým květenstvím a chlupatými měchýřky. Od velmi podobné o. zahradní (Consolida ajacis), se o. východní liší zejména přítomností žláznatých chlupů v horní části lodyhy, kratší ostruhou, delšími listenci a barvou semen.

Rozšíření: Původní ve Středozemí (Španělsko, Portugalsko, jih Balkánského poloostrova, severní Afrika, Malá Asie), v okolí Černého moře, na Kavkazu a ve střední Asii na východ po Pákistán. Zavlečena byla do téměř celé Evropy a do Severní Ameriky.

Ve střední Evropě, a tedy i v ČR, se jedná o občasně pěstovaný a zavlékaný druh. Svým výskytem je vázána především na teplejší území, zejména jižní a jihovýchodní Moravu, Polabí, Poohří a střední Čechy.

Ekologie: Vyskytuje se zejména na okrajích obilných polí, kam je zavlékána s osivem, na nádražích, na rumištích a dalších ruderálních plochách v okolí lidských sídel.

Terofyt kvetoucí od konce května do srpna.

Taxonomická poznámka: Ve starší literatuře se pro tento druh převážně používá jméno C. orientalis. Na konci 80. let 20. století však bylo dokázáno, že toto jméno nikdy nebylo platně publikováno. Nejstarším použitelným jménem tak je C. hispanica. V české taxonomické a floristické literatuře se však nové jméno začíná objevovat teprve v posledních letech.

 


Literatura:

Greuter W. & Raus T. (1989): Med-Checklist Notulae, 15. – Willdenowia 19: 27–48.

Chrtková A. (1997): Consolida (DC.) Grey. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1 (2. vydání), Academia, Praha, 388–391.