Colchicum autumnale - ocún jesenní

10. 11. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Colchicum autumnale L. - ocún jesenní

Syn.: Colchicum vernale Hoffm.

Čeleď: Colchicaceae - ocúnovité

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé rostliny s vejcovitou až válcovitou hlízou stonkového původu, které se dorůstají 10-30 cm. Listy, vyrůstající v přízemní růžici, jsou páskovité, na konci tupě špičaté, celokrajné, lysé, tmavě zelené. Květy jsou růžové, růžovo fialové či vzácně bílé, se třemi vnitřními a třemi vnějšími okvětními lístky. Na bázi květu se nachází několik blanitých pochev (obvykle v počtu 1 až 3, jsou však známy i rostliny s více pochvami). Plodem jsou tobolky, které vyrůstají ve středu listové růžice.

 

Možná záměna: Od morfologicky na první pohled podobných, avšak poměrně vzdáleně příbuzných šafránů (Crocus) se ocúny liší dobou květu či blanitými pochvami na bázi okvětní trubky.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířený od Španělska a Velké Británie po Bělorusko a Ukrajinu. Severní hranice areálu probíhá Německem a Polskem, jižní Bulharskem a severními oblastmi Středomoří.

 

V ČR se vyskytuje hojně až ostrůvkovitě od nížin do podhůří a nižších horských poloh. Převážná většina lokalit však leží ve východní a severní části republiky. Naproti tomu v západních a jižních Čechách je ocún poměrně vzácný nebo ostrůvkovitý.

 

Ekologie: Vlhkomilný druh, který roste na vlhčích loukách, na slatinách, v podrostu lužních lesů a olšin, vzácněji také v příkopech podél cest. Vyhovují mu hlubší, na živiny bohaté, hlinité půdy. Je diagnostickým druhem společenstev bezkolencových luk svazu Molinion.

 

Geofyt, který kvete od konce srpna do začátku října (vzácně také na jaře) po odumření listů. Listy a plody se vyvíjejí na jaře.

 

Význam: Ocún jesenní je pro své pozdní květy oblíbenou skalkovou a zahradní rostlinou. Všechny části ocúnu jsou prudce jedovaté. Obsahují totiž značné množství jedovatých alkaloidů, z nichž nejznámější je pravděpodobně kolchicin. Ten se kromě farmacie využívá zejména v genetice při studiu chromozomů, protože inhibuje činnost dělícího vřeténka.