Cochlicopa lubrica - oblovka lesklá

6. 7. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) – oblovka leská

Čeleď: Cochlicopidae - oblovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný plž o výšce ulity 6-7 mm a šířce 2,5-2,8 mm. Ulita je protáhle oválná, hladká a lesklá a je poměrně křehká. Ústí je šikmo hruškovité, bez zoubků. Zbarvení ulity je světle hnědé až hnědočervené. Tělo je tmavě šedé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobnou oblovkou drobnou (C. lugubricella), ta je však menší a její ulita je téměř válcovitá. Vyskytuje se na rozdíl od oblovky lesklé, na sušších až xerotermních biotopech.

 

Rozšíření: Evropský druh – rozšířen zejména v západní a střední Evropě.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Oblovka lesklá obývá různé vlhké lesní i otevřené biotopy. Najdeme ji v lužních lesích, olšinách, na mokřadech, v okolí potoků, ale i na loukách a prameništích. Žije v mechu, detritu a pod padlým dřevem a kameny. Žíví se rostlinnými zbytky, mechem a řasami.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.