Cicadetta montana - cikáda chlumní

24. 6. 2009 vytvořil Filip Trnka

Cicadetta montana (Scopoli, 1772) - cikáda chlumní

Čeleď: Cicadidae - cikádovití

Status: NT

 

Popis: Velikost těla 16-27 mm, rozpětí křídel 45-52 mm. Zbarvení těla tmavě černo-šedé, jednotlivé články okroužkovány oranžově. Končetiny oranžovo-černo-šedé. Křídla jsou blanitá, průhledná jenom přední okraj černo-oranžový.

 

Možná záměna: Cikáda chlumní je prakticky nezaměnitelná, ale žijí u nás další dva druhy s kterými by se teoreticky dala splést. Velice podobně vypadá cikáda trnková (Cicadetta tibialis), která je naší nejmenší cikádou, největší exempláře mají tělo velké 20 mm a rozpětí křídel do 30 mm, vyskytuje se převážně jen na jižní Moravě, ale třeba i ve středních Čechách.  Tělo je oproti cikádě chlumní (Cicadetta montana) zbarveno spíše do žlutava než do oranžova. Poslední druh je velice vzácná cikáda viničná (Tibicina haematodes), která se vyskytuje pouze na nejjižnější Moravě a je od pohledu mnohem větší. V porovnání s předešlými druhy je přibližně dvakrát větší a to se týče jak velikosti těla (26-38 mm), tak rozpětí křídel (75-85 mm). Žilnatina křídel je nápadně rudě červená podobně jako končetiny.

 

Rozšíření: Druh je rozšířen ve velké části Evropy a Asie. Především v nížinách, ale i v hornatých oblastech.

 

V ČR je ze tří druhů cikád nejhojnější. Druh vyskytující se v teplejších oblastech jak v Čechách tak na Moravě. Na mnoha místech lokálně hojná.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do července, především na otevřených, výslunných stráních a prosvětlených lesostepních biotopech a lesních okrajích. Dospělci žijí několik týdnů, přibližně tři až čtyři. Sají šťávy z nejrůznějších stromů a keřů. Po spáření samičky kladou vajíčka na rostliny, larvy se po vylíhnutí zahrabávají do země, přibližně 15 cm hluboko, ale někdy až půl metru. Larvální stádium trvá několik let, je uváděno 6-10 let. Larvy podobně jako dospělci sají šťávy z rostlin, s vyjímkou že larvy sají na kořenech. Při dokončování vývoje si larvy na povrchu půdy staví hliněné komínky a čekají na vhodné počasí, poté vylézají na vegetaci a líhnou se dospělci. Cikády jsou známy především jako skvělí "muzikanti". Jejich cvrčení trvá několik minut a vydávají ho pouze samci. Samečci mohou cvrčet díky zvláštnímu ústrojí, které je na prvním zadečkovém článku.

 

Ohrožení a ochrana: V červeném seznamu vedená jako "téměř ohrožený druh". Prozatím je naštěstí cikáda chlumní poměrně hojná, největší hrozbou je zanikání vhodných biotopů vlivem intenzivního hospodaření a přirozenou sukcesí.

 

Taxonomická poznámka: V ČR se setkáme s nominátním poddruhem Cicadetta montana montana.