Chondrina arcadica clienta - ovsenka žebernatá

28. 8. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Chondrina arcadica clienta (Westerlund, 1883) – ovsenka žebernatá

Čeleď: Chondrinidae – ovsenkovití

Status: VU

 

Popis: Výška ulity 6–7 mm, šířka ulity 2,5 mm. Ulita je štíhle kuželovitá, jemně rýhovaná, matná a poměrně silnostěnná. Má 7 až 7 a půl závitů. Ústí je výrazně zubaté, se dvěma zuby v dolní části. Obústí je se slabým bělavým pyskem. Zbarvení ulity je rohovitě hnědé až rudohnědé. Tělo je šedavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s velmi podobnou ovsenkou skalní (Chondrina avenacea), která však žije u nás pouze v Českém krasu a okolí.

 

Rozšíření: Evropský druh – Alpská a Karpatská oblast a Kavkaz.

 

V ČR poměrně vzácný druh, vyskytuje se převážně na Moravě, zejména v Moravském krasu, na Pálavě, Štrambersku a izolovaně také v Rychlebských horách a na hradě Košumberk na Chrudimsku.

 

Biologie a ekologie: Ovsenka žije na vápencových skalních stěnách. Preferuje zejména větší osluněné skalní bloky. Na vhodných místech ji můžeme najít ve velkém množství. Živí se řasami a lišejníky na skalách. Zimu přečkává obvykle v puklinách skal.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu bezobratlých ČR je vedena jako druh zranitelný (VU). Je vázána na převážně přirozená skalní stanoviště v krasových oblastech Moravy, díky tomu je zařazena mezi zranitelné druhy.

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Horsák M. & Novák J., 2005: First record of Chondrina clienta (Westerlund, 1883) from Bohemia (Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 39–40.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.