Charpentieria ornata - zdobenka tečkovaná

5. 1. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Charpentieria ornata (Rossmãssler, 1836) – zdobenka tečkovaná

Čeleď: Clausiliidae – vřetenatkovití

Status: VU

 

Popis: Výška ulity 15–18 mm, šířka ulity 3,5–4,5 mm. Ulita je štíhle vřetenovitá s poměrně štíhlým vrcholem, jemně rýhovaná a průsvitná, matně lesklá. Kolem závitů jsou nápadné bělavé papily, které vytvářejí charakteristické čárkování okraje závitu. Ústí je šikmo hruškovité, obústí s bělavým pyskem. Návalek závorky charakteristicky prosvítá a připomíná písmeno „h“. Zbarvení ulity je rohovitě hnědé až tmavěhnědé. Tělo je šedavé.

 

Možná záměna: Od ostatních našich vřetenatek (Clausiliidae) ji snadno odlišíme podle bílých papil okolo závitů a průsvitného návalku.

 

Rozšíření: Evropský druh – rozšířen v severovýchodních Alpách a střední Evropě. V ČR probíhá severovýchodní okraj areálu tohoto druhu.

 

V ČR roztroušeně až vzácně, hojněji jen ve východních Čechách (podhůří Orlických hor), izolovaně také na severu Moravy (Zábřežsko, NPR Špraněk) a na severu Moravského krasu.

 

Biologie a ekologie: Zdobenka tečkovaná žije na sušších a osluněných vápencových a opukových skalách a také na zříceninách hradů. Vyskytuje se zejména na skalách se skalní vegetací. Na vhodných místech početně. Živí se porosty řas a lišejníků a rostlinnými zbytky.

 

Ohrožení a ochrana: Tento druh je zařazen v Červeném seznamu bezobratlých ČR díky své vazbě na osluněné vápencové skalky a vzácnému výskytu jako druh zranitelný (VU).

 

 

Literatura:


Horsák M., Juřičková L. & Picka J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.