Chaerophyllum temulum - krabilice mámivá

19. 6. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Chaerophyllum temulum L. – krabilice mámivá

Syn.: Chaerophyllum temulentum L.; Myrrhis temula (L.) All.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s vřetenovitým, ztlustlým kořenem. Lodyha přímá, pod uzlinami ztlustlá, fialově skvrnitá nebo špinavě červená, větvená, na bázi hustě chlupatá, vysoká obvykle 20–100 cm. Listy šedozelené, spodní dlouze řapíkaté, s řapíky štetinatě chlupatými; listové čepele 2–3krát zpeřené, chlupaté, lístečky tupé až tupě přišpičatělé. Okolíky před rozkvětem nicí, později přímé, dlouze stopkaté; obal chybí, obalíčky přítomny, blanitě lemované, brvité. Květy v okolíčku oboupohlavné, s korunními lístky hluboce vykrojenými, lysými, bílými; stopky okolíčků drsně chlupaté. Dvounažky úzce elipsoidní, plodní stopky ztlustlé; merikarpia světle hnědá, lysá, často s fialovými žebry.

 

Možná záměna: Mezi jednoleté krabilice rostoucí na našem území patří ještě krabilice hlíznatá (Chaerophyllum bulbosum), což je statná rostlina s hlízovitě ztlustlým kořenem. Lístečky má špičaté a stopky okolíčků lysé.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem zahrnujícím větší část kontinentu, který na východ zasahuje po Kavkaz. Druh roste také v severní Africe. Jako nepůvodní je znám ze Severní Ameriky a Nového Zélandu.

 

V České republice roste hojně v nížinách termofytika, stejně jako v teplejších oblastech mezofytika. Okrajově proniká na sekundární stanoviště ve vyšších polohách, ale v oreofytiku chybí. Roztroušeně až ojediněle roste v západní části republiky, na Českomoravské vrchovině a v oblasti České Kanady.

 

Ekologie: Krabilice mámivá preferuje narušená až ruderalizovaná, sekundární stanoviště. Je běžnou součástí městských parků, příměstských lesů, akátin, křovin, rumišť, pustnoucích zahrad a jiných podobných míst. Preferuje stinná až polostinná stanoviště, čerstvě vlhké půdy bohaté na živiny. Vegetační optimum nachází v mezofilních akátinách sv. Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae a nitrofilní ruderální vegetaci sv. Geo urbani-Alliarion petiolatae.

 

Jednoletý terofyt až dvouletka s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Poznámka: Krabilice se vyznačují obsahem glykosidu chaeropfylinu, který může vyvolávat podráždění žaludku, záněty gastrointestinálního systému i otravy. Ty jsou známy především u zvířat.

 

 

Literatura:

 

Slavík B. & Slavíková Z. (1997): Chaerophyllum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 284–294.