Chaerophyllum aromaticum - krabilice zápašná

17. 8. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Chaerophyllum aromaticum L. – krabilice zápašná

Syn.: Myrhis aromatica (L.) Spreng. in Schult.

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Aromatická bylina s kořenitou vůní. Lodyha přímá, větvená, často červeně skvrnitá, v dolní části porostlá hustými, bílými, štětinovitými chlupy, vysoká až 200 cm. Listy sytě zelené, 2krát zpeřené, s čepelí v obrysu široce trojúhelníkovitou, přitiskle chlupatou, jen nejhořejší lístky na líci obvykle lysé. Lístečky vejčité, stejnoměrně 2krát pilovité. Okolíky velké, tvořené 12–22 okolíčky; stopky okolíčků lysé; obal chybí; obalíčky tvořeny ze 6–10 kopinatých, často fialově skvrnitých listenů s širokým, blanitým, na okraji podvinutým lemem. Korunní lístky bílé, na okraji hluboce vykrojené. Dvounažky úzce válcovité, na okraji zúžené; čnělky rovnovážně odstálé.

 

Možná záměna: V rámci rodu krabilice je habitem podobná krabilice zlatoplodá (Chaerophyllum aureum), která má lodyžní listy 3–4krát zpeřené, s peřenoklanými lístečky posledního řádu. V listech může být podobná bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), která má listy lysé, na omak gumové.

 

Rozšíření: Druh nevelkého evropského areálu s těžištěm rozšíření ve střední a severovýchodní části kontinentu. Západní hranice prochází německým Duryňskem, východní hranice sahají po Ural. Zcela ojediněle a sekundárně se objevuje v západní Evropě a ve Skandinávii.

 

V České republice se vyskytuje nerovnoměrně, v některých oblastech jako jsou sv. Čechy, severní a východní Morava je druhem hojným, jinde bývá vzácným až lokálně absentujícím druhem, tak tomu je v nejteplejších oblastech sz. Čech a jižní Moravy, ale také v nejzápadnějších Čechách a na Šumavě. Těžiště výskytu leží ve středních polohách, obvykle druh neproniká výše než 1000 m n. m.

 

Ekologie: Krabilice zápašná preferuje polostinná, čerstvě vlhká místa. Objevuje se v nitrofilních porostech podél vodotečí, v lužních lesích, v lesních lemech, v křovinách, též na loukách, jako apofyt proniká do rozličných antropicky ovlivněných, ruderálních biotopů. Preferuje půdy bohaté na dusík a jiné živiny. Je součástí rozmanité vegetace, např. ruderální vegetace sv. Aegopodion podagrariae, vegetace horský niv sv. Petasition hybridi i křovin na štěrkových lavicích sv. Salicion elaeagno-daphnoidis.

 

 

Literatura:

 

Slavík B. & Slavíková Z. (1997): Chaerophyllum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 284–294.