Chaenorhinum origanifolium - hledíček dobromyslolistý

28. 12. 2015 vytvořil Michal Hroneš

Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel. – hledíček dobromyslolistý
Syn.: Antirrhinum origanifolium L., Linaria origanifolia (L.) Chaz.
Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)
Status: nepůvodní druh

Popis: Vytrvalé, až 40 cm vysoké, často hustě žláznaté byliny s vystoupavými či poléhavými lodyhami. Listy jsou eliptické až obkopinaté, celokrajné, dlouze řapíkaté. Květenství je chudý hrozen, tvořený maximálně 25, vonnými květy. Kalich je zvonkovitý, pětičetný, s nafialovělými kališními cípy. Koruna je tlamatá, světle fialová s tmavěji fialovým žilkováním, na spodním pysku se žlutou skvrnou. Spodní pysk je protažený v krátkou nafialovělou ostruhu. Plodem je tobolka s velkým množstvím drobných tmavých semen.

Možná záměna: Záměna je na našem území nepravděpodobná. K teoretické záměně by mohlo dojít například s hledíčkem menším (Microrrhinum minus), který je však jednoletý a má drobné květy, případně s některým z fialovokvětých druhů lnic (Linaria), které se však vyznačují zcela uzavřeným ústím koruny a také delší ostruhou.

Rozšíření: Endemit jihozápadní Evropy, který roste v Portugalsku, Španělsku, Francii a Itálii. Zavlečen byl do celé řady dalších evropských zemí, např. do Holandska, Německa či ČR.

V ČR se vyskytuje zatím jen v PP Kamenárka u Štramberka na severovýchodní Moravě, kde byl pravděpodobně vysazen a úspěšně se zde udržuje a šíří. Zavlečení na další vhodné lokality není vyloučeno.

Ekologie:
Spáry ve vápencových skalách a sutích. Mimo svůj původní areál byl pozorován také v dlažbě městských chodníků či na zdech.

Hemikryptofyt, který kvete v květnu a červnu.

Význam: Hledíček dobromyslolistý je okrasná rostlina, která se v ČR občas pěstuje na skalkách. V poslední době ji lze v několika kultivarech nalézt také v sortimentu zahradnictví.

 

 

Literatura:

Kocián P. & Kocián J. (2013): Hledíček dobromyslolistý (Chaenorhinum origanifolium /L./ Kostel.) – nový nepůvodní druh v České republice. – Acta Carpathica Occidentalis 4: 20–24.

Fernandes R. (1972): Chaenorhinum. – In: Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M. & Webb D. A. (eds), Flora Europaea Vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 224–226.