Cervus elaphus - jelen lesní

6. 4. 2010 vytvořil Zdeněk Mačát

Cervus elaphus Linnaeus 1758 – jelen lesní

Čeleď: Cervidae – jelenovití

Status: běžný druh

 

Popis: Statný savec, jehož výška těla dosahuje až 150 cm, délka těla 250 cm a váha 110–250 kg. Hlava se směrem dopředu zužuje. U samců je zdobena výrazným parožím, které je silně větveno. Obě lodyhy parohů mohou vážit až úctyhodných 15 kg. Samci parohy shazují v období mezi únorem a dubnem. Samice paroží nemají. Ocas je výrazný, vždy kratší než ušní boltec, jednobarevný, zrcátko není čistě bílé. Zbarvení je rozdílné dle roční doby. V letních měsících je červeno-hnědé, v zimě rezavo-hnědé až šedé. Mladí jedinci jsou do věku 2–3 měsíců bíle kropenatá.

 

Možná záměna: Samec jelena lesního je díky svému mohutnému paroží nezaměnitelným druhem. Samici však může zaměnit se samicemi ostatních druhů jelenovitých.

 

Rozšíření: Euroasijský druh. Na Evropském kontinentu se s jelenem setkáme na většině území. Centrem výskytu jsou země jako Francie, Německo, ČR, Slovensko, Rakousko, Polsko, Rumunsko a Ukrajina. V Asii se druh vyskytuje v širokém okolí Kavkazských hor, jihovýchodním Rusku, Číně (Mandžusko a dále do vnitrozemí). Jako nepůvodní druh byl vysazen v Severní a Jižní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu.

 

V České republice jde o druh obývající lesní komplexy všech typů (horské i lužní) po celém území. Centrem výskytu jsou Sudetské pohoří, Český kras, Beskydy a oblasti nížinných a lužních lesů na střední a jižní Moravě.

 

Biologie a ekologie: Jelen lesní je původně druh lesostepním, jež se v průběhu evoluce a vlivem zániku původních biotopů přesunul do lesů vyšších poloh. Většinu roku tráví laně spolu s kolouchy odděleně od jelenů. V září až říjnu, tedy v době říje, si statní a silní jedinci shromaždují okolo sebe větší počet laní, které obhajují proti jiným samcům. V době říje se samci ozývají silným troubením a také v této době nepřijímají potravu. Samice rodí většinou jednoho koloucha. Jeleni jsou aktivní převážně v noci (hlavně v pozdních večerních a časných ranních hodinách chodí na pastvu), přes den odpočívají. Hlavní složkou jeleního jídelníčku jsou traviny a zelené části rostlin, také plody keřů, kůra a někdy i houby. Příležitostně se živí kukuřicí a ovocem. V přirozeném prostředí se dožívá 15–20 let.

 

Taxonomická poznámka: V ČR jsou původní dva poddruhy jelena lesního, a to jelen lesní skandinávský (Cervus elaphus elaphus) a jelen lesní karpatský (Cervus elaphus montanus). Tyto poddruhy však byly na našem území již značně geneticky znehodnoceni křížením s poddruhy nepůvodními, jako jsou jelen lesní kavkazký (Cervus elaphus maral) či dnes již taxon považovaný za samostatný druh wapiti východní (Cervus canadensis). Jelen lesní v současnosti tvoří 10 poddruhů, avšak taxonomie rodu Cervus není zcela ucelená a můžeme se ještě dočkat dalších změn.

 

 

Literatura:


Anděra M. & Gaisler J. (2012): Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. – Academia, Praha, 288 s.

 

Anděra M. & Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. – Mladá fronta, Praha, 256 s.