Cerinthe minor - voskovka menší

2. 11. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Cerinthe minor L. - voskovka menší  

Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité  

Status: C4

 

Popis: Voskovka menší je dvouletá bylina dorůstající 10-60 cm výšky. Přestože patří do čeledi brutnákovitých (= drsnolisté), bývá s výjimkou svrchních částí lodyhy lysá a modravě ojíněná. Listy přízemní růžice jsou řapíkaté, obvejčitého tvaru a až 15 cm dlouhé. Lodyžní listy podlouhle vejčitého tvaru objímají lodyhu srdčitou bází. Listy voskovky bývají často poseté nápadnými bílými skvrnami. Lodyha je často v horní části větvená. Květenstvím jsou vijany doprovázené svrchním listům podobnými listeny. Žluté trubkovité koruny dorůstají 10-15 mm délky, na bázi jsou kryty kalichem, navrchu členěné v čárkovité korunní cípy. Tyčinky zůstávají v květu ukryté,  zatímco čnělka s dvěma bliznovými laloky korunní cípy převyšuje a vyčnívá z květu. Plodem jsou dvojice srostlých tvrdek.

 

Rozšíření: Druh se vyskytuje ve střední, jižní a východní Evropě, v Malé Asii, Íránu, Sýrii a na Altaji.

 

V ČR se druh vyskytuje od nížin do pahorkatin v teplejších oblastech Čech i Moravy (jižní a střední Morava, východní, střední a severozápadní Čechy). Podél řek či prostřednictvím vhodného podloží roztroušeně proniká i do chladnějších míst.

 

Ekologie: Voskovka roste na výslunných stráních a v lesních lemech. Nevyhýbá se však ani člověkem pozměněným biotopům jako jsou polní okraje, úhory a náspy podél silnic a železnic. Preferuje neutrální až zásadité půdy a v chladnějších oblastech je vázána jen na vápence a opuky v podloží. Jedná se o hemikryptofyt kvetoucí od května do července.

 

Ohrožení a ochrana: Druh patří mezi relativně vzácné taxony, které si zasluhují zvýšenou pozornost, protože by se mohly stát ohroženými.

 

 Cerinthe_minor_1 Cerinthe_minor_2 Cerinthe_minor_3 Cerinthe_minor_4

 

Literatura:

 

Sutorý K. (2000): Cerinthe L. – voskovka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 190–192, Academia, Praha.