Carex digitata - ostřice prstnatá

27. 9. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Carex digitata L.  ostřice prstnatá

Čeleď: Cyperaceae  šáchorovité

Status: hojný druh

 

Popis: Ostřice prstnatá je vytrvalá trsnatá bylina dorůstající výšky 1030 cm. Listy jsou sytě zelené, lysé, kolem 5-ti mm široké a nepřesahují květenství (zpravidla jsou mnohem kratší). Listové pochvy mají nápadnou červenou či hnědočervenou barvu. Květonosné lodyhy jsou postranní, takže střed listových růžic bývá sterilní. Lodyhy nejsou výrazně olistěné a ve svrchní části jsou zakončeny květenstvími s prstovitě sblíženými klásky (název!), podepíranými pochvatými podpůrnými listeny načervenalé barvy. Samčí klásky jsou přisedlé, tenké a válcovité. Samičí klásky jsou nápadně řídkokvěté (510 květů), na 13 cm dlouhých stopkách. Plevy samičích klásků jsou hnědé, se zeleným kýlem a suchomázdřitým tupým okrajem. Mošničky jsou obvejčité a srstnaté.

 

Možná záměna: Ostřice obecně patří k obtížným taxonomickým skupinám. Při jejich určování je třeba věnovat pozornost obzvláště strategii růstu (výběžkaté × trsnaté rostliny), pochvám (zbarvení a charakter spodní části starých listů), květenství (počty klásků a jejich pohlavnost, řídkokvěté × hustokvěté), mošničkám (tvar, přítomnost zobánku, lysé × chlupaté) a plevám (tvar a zbarvení). Od mnohem vzácnějšího druhu ostřice ptačí nožka (Carex ornithopoda) se liší většími mošničkami a rozvolněnějším květestvím.

 

Rozšíření: Těžiště výskytu druhu leží ve východní polovině Evropy, odkud proniká do západní Asie. Izolovaně se vyskytuje na Kavkaze a východním pobřeží Asie. Roztroušeně je přítomen i v západní polovině Evropy.

 

Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně až hojně na vhodných biotopech.

 

Ekologie: Ostřice prstnatá osidluje stinné i světlé listnaté lesy a křovinaté stráně od nížin až do horských poloh.

 

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do května.

 

 carex_digitata_1 carex_digitata_2 carex_digitata_3 carex_digitata_4

 

Literatura:


Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. –  Lesnická práce, Praha.