Candidula unifasciata - suchomilka bělavá

5. 10. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Candidula unifasciata (Poiret, 1801) – suchomilka bělopásá

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži; Čeleď: Hygromiidae – vlahovkovití

Status: CR

 

Popis: Menší druh plže o šířce ulity 5-9 mm a výšce 3-6 mm. Ulita je stlačeně kulovitá, poměrně pevná, obvykle jemně rýhovaná se 4-5 závity. Ústí ulity je mírně sešikmené s ostrým obústím. Píštěl je poměrně úzký. Zbarvení je bělavé až nažloutlé s výrazným tmavohnědým proužkem. Někdy je pod ním ještě několik tenčích proužků. Tělo je šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími suchomilkami zejména z rodu Xerolenta a Helicella. Od nich se odlišuje např. více klenutou ulitou a menší velikostí.

 

Rozšíření: Západní a střední Evropa, ČR a jih Polska tvoří východní hranici jejího rozšíření.

 

V ČR velmi vzácný druh, znám jen ze dvou lokalit v Čechách (okolí Prahy a Opočno) a na Moravě se vyskytuje jen na Štrambersku.

  

Biologie a ekologie: Suchomilka bělavá obývá otevřené suché trávníky a skalnaté stepi, především na vápenatém podkladu. Někdy osidluje i druhotné xerotermní biotopy (např. lomy). Žije mezi kameny a na vegetaci.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh plže je pro svoji vazbu na stepní trávníky a vzácnost zařazen v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako druh kriticky ohrožený (CR).

 

 

Literatura:


Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.